Hur uppstår en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla uppstår när bostadspriserna ökar i en orimlig takt under en lång tid, till exempel att de ökar i snabbare takt än löneökningarna. Att bostadspriserna ökar i snabb takt kan bero på flera faktorer, bl.a dessa:

  • Efterfrågan på bostäder är större än tillgången vilket trissar upp priserna.
  • Lägre styrränta ger lägre bolåneräntor vilket gör det billigare att ta bolån vilket gör att fler vill och har möjlighet att köpa en bostad.
  • När det är låga räntor och höga priser är det allt fler som väljer att köpa en bostad som en framtida investering då det finns en förväntan att värdet på bostäder kommer att öka ännu mer och ge en vinst vid försäljning. Detta ökar efterfrågan också på bostäder vilket trissar upp priserna.

Vad händer om bostadsbubblan spricker?

Syftet med just begreppet ”bostadsbubbla” är att det är ett fenomen som kan spricka. Händer det blir det en bostadskrasch och bostäder sjunker snabbt i värde. Om räntorna höjs eller det blir lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd blir det svårare för privatpersoner att behålla och amortera på sina bolån. När det blir dyrare att ta lån, blir man också mer försiktig på bostadsmarknaden och värdet på bostäder sjunker därmed. När det blir dyrare att äga en bostad samtidigt som värdet på bostäder minskar kan det leda till att man blir tvungen att göra en förlustaffär och sälja sin bostad. I värsta fall kan försäljningen inte täcka bolånekostnaderna man har vilket gör att man efter en bostadskrasch blir stående med skulder på en bostad man inte ens äger längre. Om detta händer tillräckligt många människor kan det få konsekvenser för hela samhället.

Hur kan jag minska risken för att drabbas vid en bostadskrasch?

Det är svårt att förutse en bostadskrasch, inte ens experterna kan göra det. Det finns därför ingenting du som privatperson kan göra för att förhindra en bostadskrasch, det är politikerna och myndigheternas jobb. Däremot finns det mycket du kan göra för att säkra upp din egen ekonomi ifall det skulle bli en bostadskrasch så du inte hamnar i ekonomiska problem. Till att börja med kan du se till att du har de förutsättningar som krävs för att betala av ditt bolån. Se till att ha försäkringar tecknade och pengar sparade som du kan luta dig tillbaka emot vid olika tänkbara scenarion, som att räntan skulle stiga eller du skulle bli arbetslös. Ett tips är att lägga undan lite pengar varje månad i en räntebuffert som du kan använda om räntan skulle stiga.

Är vi i en bostadsbubbla just nu? Bostadsbubblor och bostadskrascher i Sverige genom tiderna

Man brukar säga att man inte vet att man är i en bostadsbubbla förrän den spruckit. Det finns dock tecken på att Sverige befinner sig i en bostadsbubbla då priserna på bostäder under en längre tid höjts och att räntorna under det senaste året gått upp. De tre senaste bostadskrascherna i Sverige skedde på 80-talet, början av 90-talet och vid finanskrisen 2008. Vid alla tre tillfällen sjönk bostadspriserna med minst 10 % till upp till över 25 %.