Hoppa till textinnehållet

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Tanum till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

 Checklistor - få hjälp av banken med att fördela arvet

  1. Dödsbodelägare - ensam eller flera

  2. Boutredningsman