Sponsring istället för utdelning   
Som sparbank arbetar vi efter sparbanksidén. Det är en flera hundra år gammal affärsidé som handlar om att banken ska finnas till för att stötta bygden och människorna i området den verkar i. Det innebär att vår vinst endast får användas till två saker; att säkra våra kunders insatta pengar och att sponsra verksamheter och projekt som gör vårt område, norra Bohuslän, till en bättre plats att leva på. Vi har inga aktieägare, medlemmar eller någon annan med enskilt vinstintresse utan banken styrs av huvudmän som ska representera området vi verkar i. Det tycker vi är både roligare och bättre!

Sparbankernas Riksförbund kan du läsa mer om vad en Sparbank är och hur vi skiljer oss från andra banker.