Riksbanken, som är en statlig myndighet och Sveriges nationalbank, har i uppdrag att låna ut pengar till bankerna som i sin tur lånar ut pengar till privatpersoner, hushåll och företag. När du tar ett lån på banken får du betala ränta och man brukar säga att ränta är den kostnad man betalar för att få låna pengar. Styrräntan är helt enkelt bankernas kostnad för att få låna pengar av Riksbanken. Det betyder att om styrräntan höjs, höjs också bankernas räntor och om styrräntan sänks, sänks också bankernas räntor.

Vad är syftet med styrräntan?

Riksbanken har som mål att hålla inflationen i Sverige på 2 %. Det anser man vara en lagom nivå för ett sunt ekonomiskt samhälle. För att inflationen inte ska bli för hög eller för låg använder Riksbanken styrräntan som en gas och en broms. När styrräntan är låg stimulerar man till konsumering och investering i samhället. När styrräntan är hög behöver samhället lägga mer pengar på räntor och man bromsar på så sätt konsumeringen och investeringen i samhället.

Hur påverkar styrräntan mig?

Om du har rörliga lån påverkar en hög styrränta dig på så sätt att du får högre räntekostnader och om styrräntan är låg får du lägre räntekostnader. Har du bundna lån påverkas dock inte dina räntekostnader förrän det är dags att binda om lånet till en ny ränta. Om styrräntan höjs under din bindningstid kan det därför vara klokt att börja spara pengar till en räntebuffert att ta av när bindningstiden gått ut och dina räntekostnader gått upp. Ett exempel på hur fort det kan gå är när Riksbanken från maj 2022 till februari 2023 höjde styrräntan med totalt 3 % i olika etapper. Den som har ett bundet lån som går ut under 2023 kan därför vänta sig en betydligt högre månadskostnad än tidigare.

Hur lång tid tar det innan styrräntan får effekt på ekonomin?

I exemplet ovan blir du som privatperson med bundet lån inte påverkad av styrräntans höjning förrän ett år senare, och så är det med ekonomin och inflationen i samhället också. Även om vissa, framförallt de som har rörliga lån, blir påverkade tidigare så tar det tid innan man ser några effekter i samhällets ekonomi i stort. Det tar oftast ett år eller två för inflationen att sänkas alternativt höjas när en höjning eller sänkning av styrräntan gjorts. Därför gör Riksbanken bedömningen om styrräntan ska höjas eller sänkas utefter vad prognosen för framtiden ser ut.

Hur påverkas bostadspriserna av styrräntan?

Eftersom de allra flesta i Sverige behöver ta ett bolån för att kunna köpa en bostad så påverkar såklart styrräntan bostadspriserna. Blir det dyrare att låna pengar blir det också svårare och mindre attraktivt att köpa bostad, därav sänks bostadspriserna. Är det däremot billigt att låna pengar blir det å andra sidan enklare och mer attraktivt att köpa bostad och därför höjs bostadspriserna.