Skip to content

Fonder och fondsparande

Varför spara i fonder?

  • När du sparar i en fond så tar en fondförvaltare hand om den. En fond placerar ofta i 20-30 olika aktier som fondförvaltaren har valt med omsorg. Du får även chansen att placera på marknader som annars är svåra att komma åt.

  • Fonders värdeökning kallas avkastning. Och du får inte bara avkastning på fonden, utan även avkastning på avkastningen (ränta-på-ränta-effekten)! Detta gör att även små summor kan växa sig stora över tid.

  • När aktierna i fonden ökar eller minskar i värde, så sker samma sak även för värdet av fonden. Men i och med att en fond placerar i många olika aktier så sprids riskerna.

3 steg för att börja fondspara

Kom igång!

Lär dig om fonder i Fondskolan

Vad är fonder? Vilka fondtyper finns? Och hur handlar du med fonder? Lär dig mer i Fondskolan.

Hållbara fonder

En hållbar fond kan investera i bolag som bidrar till en hållbar omställning, tar hänsyn till miljö och social hållbarhet, eller undviker investera i till exempel fossila bränslen. 

En jordglob i en hand med en sol som skiner över.

Vanliga frågor om fonder och fondlistan

Fondförändringar, fondhändelser och Swedbank Robur

Fondförändringar

Håll koll på fondutdelningar, stängda marknader, handelskalender och fonder som görs om.

Informationen på denna sida är framställd av Swedbank och sparbankerna för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och sparbankerna och ska betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank och sparbankerna påminner om att investeringar på kapitalmarknaden är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker.