Vid sponsring ska Sparbanken Tanum:

 • Alltid skriva avtal
 • Följa bankens värderingar i sponsorverksamheten
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar och organisationer når många människor i vårt verksamhetsområde och där sponsringen bidrar till lokal nytta
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet
 • Helst erbjudas att medverka vid aktiviteter där vi möter ledare, medlemmar, styrelse, publik, ungdomar och föräldrar
 • Sponsring skall endast ske till ideella föreningar eller projekt
 • Privatpersoner med eget vinstintresse får inte förekomma i sponsringsobjekten
 • Vid större sponsoråtagande ska vi vara huvudsponsor och ingen verksamhet som konkurrerar med Sparbanken Tanum bör medverka

Sparbanken Tanum ska undvika:

 • Att skriva sponsoravtal där möjligheterna till affärer är begränsade
 • Att sponsra enskilda individer
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, inom t ex etik, moral och miljö
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
 • Indirekt sponsring, detta kan till exempel vara bidrag till galor som sedan låter överskottet gå vidare. Vi ger i så fall bidrag direkt.
 • Att skriva avtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen
 • Att sponsra skolresor och dylikt

Mervärden för Sparbanken Tanum:

Ett sponsringssamarbete ska även innehålla mervärden för Sparbanken Tanum genom till exempel:

 • Att vi är föreningens bank med tillhörande tjänster såsom konto, internetbank och kort
 • Att vår logotype finns med i föreningens marknadsföring, exempelvis länk från föreningens hemsida till vår
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till styrelse och medlemmar
 • Att erbjuda rationell kontant och korthantering
 • Att vi har rätt att omnämna föreningen i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår hemsida