Skip to content

Vår syn hållbarhet

Vi ser på hållbarhet som en kombination av tre stora områden som vi behöver upprätthålla för att få ett hållbart samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Här kan du läsa om vad vi på banken gör inom de tre områdena för att bidra till FN:s globala mål om ett mer hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som en ekonomisk motor för företag och hushåll i norra Bohuslän genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar också barn och unga om ekonomi och sparande i skolorna och på sociala medier.

Glada elever som spelat bankens utbildningsspel "miniprenören".

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom att strandstäda och sponsra ekologiskt hållbara projekt, till exempel biodlingsprojekt och miljövänliga toaletter i skärgården.

Spegelblankt vatten och träd i Ranebo

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället genom att stötta det lokala näringslivet, sponsra ideella föreningar och finansiera lokala initiativ som utvecklar norra Bohuslän. 

En sjöräddare står framför Sjöräddningshuset i Fjällbacka

Hållbara tjänster

Vi vill stötta dig i din egen resa för ett mer hållbart liv. Därför erbjuder vi flera hållbara ekonomiska tjänster.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.