Hoppa till huvudinnehåll

Hur uppstår inflation?

Inflation betyder att pengars värde minskar. Det uppstår när den allmänna prisnivån i ett samhälle ökar så att du får mindre för en viss summa pengar än du kunde få för ett år sedan. I den här artikeln förklarar vi allt om vad som händer när inflation uppstår och vilka konsekvenser det blir för samhället.

Varför uppstår inflation?

Det finns flera anledningar till att inflation uppstår. En av anledningarna kan vara att centralbankerna trycker upp för mycket pengar och på så sätt minskar pengars värde. Det kan också handla om att efterfrågan på varor och tjänster är större än vad tillgången är. En annan anledning kan vara att produktionskostnaderna ökar vilket gör att företagen höjer priserna för att kompensera för detta. Här är de fyra vanligaste typerna av inflation:

  • Efterfrågeinflation: Uppstår när efterfrågan på produkter och tjänster är högre än utbudet och leder till prishöjningar. Sker oftast när det är högkonjunktur.
  • Kostnadsinflation: Uppstår när produktionskostnaderna ökar och priset på varor och tjänster därför höjs.
  • Importerad inflation: När importvaror ökar i pris kan det öka kostnaderna för företagen som i sin tur höjer priserna på sina varor och tjänster.
  • Minskat valutavärde: Om staten skapar nya pengar eller krediter kan det leda till att valutan blir mindre värd och därför skapar inflation.

En femte kategori kan även vara förväntad eller uppfattad inflation. Det innebär att allmänheten tror att inflationen är högre än vad den egentligen är eller att allmänheten förväntar sig att det ska bli hög inflation. Det kan leda till att konsumenter ber om löneökningar vilket leder till att det blir mer pengar i omlopp och efterfrågan på varor och tjänster ökar. 

Vilka konsekvenser resulterar för hög inflation i?

En viss inflation är bra i alla marknadsekonomier och i Sverige finns ett inflationsmål på att den ska hålla sig på 2 %. Det är en normal inflation. Blir inflationen för hög (mer än 2 %) kan det leda till variationer i pris och utbud och det skapar osäkerhet i ekonomin. När priser på tjänster och varor ökar minskar köpkraften, vilket i sin tur kan leda till lågkonjunktur.

I den egna plånboken leder inflation till att dina pengar blir mindre värda. Att konsumera blir helt enkelt dyrare. Det kan dock vara positivt om du har lån, eftersom lånets värde minskar vid hög inflation. Å andra sidan brukar hög inflation i slutändan leda till högre räntor vilket gör det dyrare att ha ett lån på banken. Det kan vara negativt att ha mycket pengar på sparkonto, då inflationen ”äter upp” sparkapitalet. Det är bättre att spara pengarna i fonder som kan ge avkastning efter några år eller i sparkonton som erbjuder någon typ av ränta.

Hur mäts inflation?

Inflation mäts genom Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). Varje månad tar Statistiska Centralbyrån (SCB) fram prisuppgifter på varor och tjänster som vi konsumerar i Sverige och jämför med tidigare månader och år för att se hur mycket de ökat eller sänkts. Konsumentprisindex används dels som ett inflationsmått men också för att analysera hushållens realinkomstutveckling och köpkraft, något som ligger till grund för exempelvis justeringar av pensioner och studiebidrag.

Genom Konsumentprisindex kan Riksbanken hålla koll på hur hög eller låg inflationen är för varje månad. Genom styrräntan kan de styra inflationen så den går upp eller ner.