Hoppa till textinnehållet

Vad är inflation?

Inflation betyder att pengars värde minskar. Det uppstår när den allmänna prisnivån i ett samhälle ökar så att du får mindre för en viss summa pengar än du kunde få för ett år sedan. I den här artikeln förklarar vi allt om vad som händer när inflation uppstår och vilka konsekvenser det blir för samhället.

Varför uppstår inflation?

Det finns flera anledningar till att inflation uppstår. En av anledningarna kan vara att centralbankerna trycker upp för mycket pengar och på så sätt minskar pengars värde. Det kan också handla om att efterfrågan på varor och tjänster är större än vad tillgången är. En annan anledning kan vara att produktionskostnaderna ökar vilket gör att företagen höjer priserna för att kompensera för detta. 

Vad händer när det blir inflation?

En viss inflation är bra i alla marknadsekonomier och i Sverige finns ett mått på att den ska hålla sig på 2 %. Blir inflationen för hög kan det leda till variationer i pris och utbud och det skapar osäkerhet i ekonomin. När priser på tjänster och varor ökar minskar köpkraften, vilket i sin tur kan leda till lågkonjunktur.

I den egna plånboken leder inflation till att dina pengar blir mindre värda. Det kan vara positivt om du har lån, då lånets värde minskar. Har du mycket pengar på sparkonto kan det dock vara negativt, då inflationen ”äter upp” sparkapitalet. Då är det bättre att spara pengarna i fonder som kan ge avkastning efter några år eller i sparkonton som erbjuder någon typ av ränta.