”Om det finns ett värde i din fastighet – ja, då kan du låna på din fastighet på det övervärde som finns upp till de 85% av värdet på fastigheten som du får lov att låna till. Är det en mer omfattande renovering kan man behöva en förhandsvärdering, då bedömer en mäklare vad fastigheten kommer vara värd när renoveringen är klar. Du får då låna utefter vad den bedömningen säger”, säger Linnea.

”Det är väldigt viktigt att man gör detta i rätt ordning, att man ser till att få en värdering gjord eller ett lån beviljat innan man börjar renovera, så att man kan ro sitt projekt i land”, säger Linnea och får medhållande nickar från resten av gästerna på kundträffen som poängterar att det ofta uppstår oförutsedda utgifter och att det därför är viktigt att ha koll vad man kommer att ha råd med.