Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Företagsformer

Centrum i Fjällbacka

Står du i startgroparna till att bli egenföretagare och funderar på vilken företagsform du ska välja? Här listar vi alla företagsformer, vad de största skillnaderna är och när det passar bäst med vilken.

Vad är en företagsform?

En företagsform eller en bolagsform som det också kallas för är den juridiska form du driver ditt företag i. Företagsformerna omfattas av olika regler och villkor. Vilken som passar bäst för ditt företag beror på hur du har tänkt att driva ditt företag och inom vilken bransch. Här nedan kan du se vad varje företagsform innebär, när det passar bäst med vilken och vilka de viktigaste skillnaderna är.

Olika företagsformer och hur de skiljer sig

 • Aktiebolag

  En av de vanligaste företagsformerna är aktiebolag. Du kan starta ett aktiebolag själv eller tillsammans med andra. Kravet för att få starta ett aktiebolag är att du måste ha ett aktiekapital på minst 25 000 kr. I ett aktiebolag är inte ägaren eller ägarna personligt ansvariga för företagets skulder, till skillnad från till exempel enskild firma. Ett aktiebolag ska ha en styrelse och ska varje år hålla i en bolagsstämma samt skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Aktiebolag är den vanligaste formen när du ska starta företag tillsammans med andra eller ha anställda.

  Lagerbolag är registrerade aktiebolag där det inte bedrivits någon verksamhet och det enda syftet är att sälja vidare lagerbolaget. Om du inte vill starta ett aktiebolag kan du köpa ett lagerbolag, det enda som krävs då är en namn- och ägarändring hos Bolagsverket.

 • Enskild näringsverksamhet (enskild firma)

  Ytterligare en av de vanligaste företagsformerna är Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det också kallas. Enskild firma passar dig som ska starta företag ensam och inte ha några anställda. När du har en enskild firma är företaget inte en juridisk person som vid aktiebolag. Ditt personnummer blir företagets organisationsnummer och du är ensam ansvarig för företagets skulder. Du behöver inte ha något aktiekapital för att få starta en enskild firma och det finns inget krav på styrelse, årsstämma eller årsredovisning. Däremot ska du redovisa dina räkenskaper i ett årsbokslut varje år, som är en enklare form av årsredovisning.

 • Handelsbolag och kommanditbolag

  Handelsbolag är ett bra alternativ när det är två eller fler privatpersoner och/eller företag som tillsammans vill starta ett företag tillsammans men inte vill starta ett aktiebolag. I ett handelsbolag krävs inget aktiekapital och delägarna eller bolagsmännen som det kallas för i detta fallet är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder. Det finns inget krav på styrelse eller bolagsstämma. Däremot ska större handelsbolag och handelsbolag där bolagsmännen är företag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

  Kommanditbolag är samma sak som ett handelsbolag med den enda skillnaden att det endast är en av bolagsmännen som är obegränsat ansvarig för företagets skulder, en så kallad komplementär. Man ska även ha en kommanditdelägare som är begränsat ansvarig för företagets skulder, likställt med delägarens insats.

 • Ekonomisk förening

  En ekonomisk förening kan startas av minst 3 eller fler personer eller företag. I en ekonomisk förening ska medlemmarna få ett ekonomiskt utbyte av att vara med i föreningen, det kan till exempel handla om sänkta kostnader eller bättre priser. Bostadsrättsföreningar och kooperativ är två exempel på ekonomiska föreningar. Alla medlemmar i föreningen får vara med och bestämma reglerna i föreningen, ska delta i föreningen på något sätt och ska betala en medlemsinsats. Kraven på ekonomiska föreningar är att de ska ha stadgar, styrelse och revisor. Större föreningar ska även skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och hålla i en föreningsstämma varje år.

 • Ideell förening

  En ideell förening får till skillnad från den ekonomiska föreningen inte bedriva en verksamhet som gynnar medlemmarnas ekonomiska intressen. Verksamheten i den ideella föreningen ska gynna medlemmarnas gemensamma intressen, rättigheter eller allmännyttiga ändamål och bygga på ideellt arbete. Medlemmarna bidrar inte med någon insats men kan få betala en mindre och årlig medlemsavgift. Ekonomin i föreningen ska gynna de ideella ändamålen. Det finns inga lagar och regler som ger några krav på ideella föreningar men enligt tradition ska en ideell förening ha stadgar, en årlig föreningsstämma och bedriva sin verksamhet på demokratiska principer.

 • Samfällighetsförening

  En samfällighetsförening är en förening som finns till för att sköta en samfällighet, så som en väg, en bit mark eller liknande. Medlemmarna består av de fastighetsägare som äger en del i samfälligheten. Till skillnad från andra föreningar och företagsformer som ska registrera sig hos Bolagsverket eller Skatteverket så ska samfällighetsföreningar registreras hos Lantmäteriet. I föreningen finns en styrelse och stadgar och beslutet kring samfälligheten tas ofta vid den årliga föreningsstämman.

 • Enkelt bolag

  När två eller flera personer vill samarbeta mot ett gemensamt mål utan att starta ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag kan man starta ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag är ingen juridisk person och kan därför inte äga tillgångar eller ha skulder. Det är istället vardera bolagsman som äger sin del av tillgångarna och skulderna utifrån sin ägarandel i det enkla bolaget. Syftet med bolaget ska vara att uppnå ett gemensamt mål, till exempel om två personer ärver en jordbruksfastighet och vill fortsätta bedriva verksamheten eller en grupp människor vill start en aktiespararklubb.

 • Hobbyverksamhet

  Om du har en hobby som du tjänar lite pengar på, men som inte är din huvudsakliga inkomst och något du utför på fritiden utan vinstsyfte kan du starta en hobbyverksamhet. Man har ingen bokföringsskyldighet i en hobbyverksamhet men man har en skyldighet att spara på alla räkningar och kvitton inför deklarationen.

Bolagsverket och Verksamt.se kan du läsa mer om de olika företagsformerna och vilka mer exakta krav och regler som varje företagsform omfattas av.

Alban Foss Idrottsplats i Hamburgsund

Starta eget företag

Ska du starta eget företag? Såhär gör du för att komma igång!

Grebbestad badplats

Driva eget företag

Att driva eget företag kan ibland vara krävande. Vi har samlat våra bästa tips på vad du ska tänka på om du vill driva eget.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.