Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Tomträtt

Gamla hus i Lysekil

Tomträtt innebär att man som privatperson eller företag får besittningsrätt till kommunal mark i utbyte mot en årlig avgift, så kallad tomträttsavgäld. I den här artikeln beskriver vi vad det innebär att vara tomträttsinnehavare och vad man bör tänka på.

Det här innebär det att ha en tomträtt

Att ha en tomträtt innebär att du som tomträttsinnehavare hyr marken runt ditt hus av kommunen, till skillnad från äganderätt då du köper och äger marken runt ditt hus. Tomträtt infördes i Sverige för över 100 år sedan för att fler skulle ha råd att bygga sina egna hus. Idag finns det endast 40 000 tomträtter kvar i Sverige och är inte lika vanligt längre.

Vad är skillnaden på tomträtt och arrende?

Det finns vissa skillnader på tomträtt och arrende. Tomträtter kan endast upplåtas av kommunen eller staten och innefattar hela fastigheter. Arrende å andra sidan innebär att man hyr ett avgränsat område från den som äger marken, oavsett om det är kommunen, staten eller en privatperson. Arrende behöver inte heller innefatta hela fastigheter utan man kan som ägare av mark arrendera ut små markområden på en och samma tomt eller fastighet.

Så fungerar tomträttsavgälden

För att få ha en tomträtt betalar du en årlig avgift till kommunen, så kallad tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken och är avdragsgill vilket innebär att du kan dra av den i deklarationen som en ränteavgift. Tomträttsavgälden ändras först efter 10-20 år beroende på vad som står i tomträttsavtalet. Om taxeringsvärdet på marken höjs mycket under den tiden kan det därför innebära chockhöjningar på tomträttsavgälden i vissa fall. Av den anledningen är det många som ser tomträtter som en osäker upplåtelseform då det inte finns något skydd mot chockhöjda hyror i lagen (13 kap. jordabalken) som reglerar tomträttsavgälder.

Friköp av tomträtt

Tomträttsinnehavare med småhus kan friköpa sin tomträtt om de vill. Att friköpa en tomträtt innebär helt enkelt att du köper tomten runt din bostad av kommunen och själv blir ägare till marken. Den största fördelen med att ha äganderätt till sin tomt till skillnad från att ha tomträtt är att du aldrig riskerar att bli av med tomten, till exempel om hyresavtalet skulle gå ut. Priset för att friköpa en tomt utgår oftast från värdet på marken. Vid kommersiella tomträtter eller tomträtter för flerbostadshus gör kommunen eller staten en bedömning från fall till fall om man ska få köpa loss tomträtten.

Dödning av tomträtt

När du friköper en tomträtt är det din skyldighet att ansöka om så kallad ”dödning” av tomträtten. Det innebär att man tar bort alla pantbrev, nyttjanderätter, inteckningar och servitut på tomten. Efter dödningen av tomträtten kan du ansöka om nya pantbrev på tomten om du vill. Du ska även ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Kontakta din kommun om du vill köpa eller sälja en tomträtt. 

Johan Rosengren, privatmarknadschef på Sparbanken Tanum

Ränteavdrag bolån

Visste du att du kan göra avdrag på skatten för dina räntekostnader under föregående år? Läs mer om ränteavdraget här.

Kenth Andersson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Bolån

Vi hjälper dig finansiera ditt boende. Ansök om ett kostnadsfritt lånelöfte och få svar på 10 minuter.

Caroline Zeedigh, kundtjänst på Sparbanken Tanum

Bli kund

Vill du bli kund i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer Caroline upp dig.