Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Skatt på bostadsförsäljning

Hus i gammal stil i Fjällbacka

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten i din inkomstdeklaration. Har du sålt med vinst får du betala vinstskatt och har du sålt med förlust får du göra avdrag på förlusten. I den här artikeln förklarar vi allt om hur det går till.

Vad är vinstskatt och reavinst?

Reavinst, eller kapitalvinst, som det även kallas är den vinst du gör när du säljer din bostad för mer än du köpte den för. På vinsten ska du sedan betala skatt, så kallad vinstskatt. Vinstskatten är oftast 22% av vinsten på privatbostäder.

När ska vinstskatten betalas?

Försäljningen av din bostad ska alltid deklareras i inkomstdeklarationen för samma år som försäljningen sker. Försäljningen gäller från den dag du skriver köpekontrakt med köparen. När tillträdet sker spelar alltså ingen roll i detta fall. Om du till exempel säljer din bostad och skriver kontrakt år 2022 ska den försäljningen redovisas år 2023 i inkomstdeklarationen för 2022.

Du betalar sedan vinstskatten genom att göra en inbetalning till ditt skattekonto. Är vinstskatten över 30 000 kr behöver du göra en extrainbetalning innan deklarationen ska vara inne, ofta i februari. Är vinstskatten under 30 000 kr ska du betala in den i samband med att du lämnar in inkomstdeklarationen i maj.

Om du köper en ny bostad i samband med att du säljer din gamla bostad kan du välja att skjuta upp betalningen av vinstskatten, att göra så kallat uppskov. Det får du dock inte göra om du inte köper en bostad i samband med försäljningen.

Så beräknar du vinsten för olika bostadstyper

Beroende på om du säljer en bostadsrätt, ett hus eller en tomt är det olika sätt att räkna ut vinstskatten på. Om du sålt en bostadsrätt med vinst räknar du ut vinstskatt såhär:

Försäljningspriset minus följande:
- Försäljningsutgifter
- Inköpspris
- Förbättringsutgifter
- Kapitaltillskott
- Andel av inre reparationsfond vid försäljningen

Lägg till följande:
+ Andelen av inre reparationsfond vid köpet
+ Återföring av uppskov
= Vinsten eller förlusten av försäljningen.

Om du har sålt ett hus, en villa, en tomt eller en ägarlägenhet räknar du ut vinstskatten såhär:

Försäljningspriset minus följande:
- Försäljningsutgifter
- Inköpspris och lagfartskostnad m.m.
- Förbättringsutgifter

Lägg till följande:
+ Återföring av uppskov
= Vinsten eller förlusten av försäljningen.

Ett räkneexempel

Säg att du sålt en bostad med vinst på 200 000 kr efter alla avdrag och tillägg. Då ska du betala skatt för 22/30 av vinsten. Det vill säga ca 146 666. Du räknar ut det såhär: 200 000 / 30 x 22 = 146 666. Av den summan betalar du sedan 30 % skatt vilket blir 43 999. Din vinstskatt som du ska betala in vid deklarationen blir alltså 43 999 kr.

Om du har sålt med förlust

Kapitalförluster är avdragsgilla upp till 50%. Det innebär att om din bostadsförsäljning gått med förlust kan du göra avdrag på skatten med halva förlustbeloppet. Du deklarerar förlusten för samma år som den ägde rum, precis som man deklarerar för vinster. Du får sedan skattereduktion på 30% av det avdragsgilla beloppet.

Ett räkneexempel

Om du sålt en bostad och i stället gått med förlust med 200 000 kr så får du göra avdrag i deklarationen för 50% av förlusten, alltså 100 000 kr. Du får sedan skattereduktion på 30 % av det avdragsgilla beloppet vilket blir 30 000 kr.

Vilka avdrag kan jag göra vid en bostadsförsäljning?

Du har rätt att göra avdrag för försäljningsutgifter och för förbättringsutgifter när du räknar ut din vinst eller förlust. Några exempel är bl.a. mäklararvode, besiktning och kostnader för lagfart och pantbrev.

Johan Rosengren, privatmarknadschef på Sparbanken Tanum

Uppskovsränta

Läs om vad uppskov är samt vad de nya reglerna om slopad uppskovsränta innebär för dig som bostadsägare.

Peter Bjurström, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Munkedal

Lokala fastighetsmäklare

Ska du köpa eller sälja bostad? Ta kontakt med någon av våra lokala fastighetsmäklare.

Caroline Zeedigh, kundtjänst på Sparbanken Tanum

Bli kund

Vill du bli kund i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer Caroline upp dig.