Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Medlåntagare

Hus i gammal stil i gamla Grebbestad

Om du ska ta ett lån tillsammans med någon annan är en av er huvudlåntagare och den andra är medlåntagare. Det sker oftast att man har en medlåntagare när man ska köpa en bostad och behöver ta ett bolån, antingen tillsammans med sin make/maka, sambo eller sina föräldrar om man till exempel får hjälp av sina föräldrar med att köpa sin första bostad.

- Fördelen med att vara två som står på ett lån är att banken då kan ta hänsyn till två inkomster när man gör bedömningen om man kan låna ut pengarna. Det blir en större säkerhet för banken och lättare för kunden att betala tillbaka, säger Emma Schröder, privatrådgivare på Sparbanken Tanum. 

Samma villkor gäller båda parter

Både huvudlåntagare och medlåntagare skriver under låneavtalet när man tar ett lån. Det innebär att båda parter har samma betalningsskyldighet gentemot banken, oavsett vad man har för överenskommelse med varandra. Det kallas för att man har ”solidariskt betalningsansvar” för det gemensamma lånet. Oftast går betalningsavierna till huvudlåntagaren. Ifall huvudlåntagaren inte betalar tillbaka på lånet kommer banken vända sig till medlåntagaren som blir betalningsskyldig. Därför är det viktigt att du som medlåntagare har en god kommunikation med huvudlåntagaren så att du alltid har koll på om lånet betalas eller inte. Tänk också på att fördela ränteavdraget i deklarationen utefter hur mycket ni betalar var och en.

- Glöm inte heller bort att skriva de juridiska avtal som krävs när du ska ta ett lån tillsammans med någon annan. Om du tar ett bolån med din sambo kan ni till exempel skriva ett samboavtal där ni klargör hur ni ska dela upp bostaden om ni skulle gå isär. Om din förälder står med som medlåntagare på lånet kan det också vara bra att komma överens om saker som när lånet ska tas över av dig och hur mycket inflytande föräldern ska ha i bostaden, säger Emma Schröder.

Emma Schröder, privatrådgivare på Sparbanken Tanum
Emma Schröder, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Vad händer med lånet vid en separation eller dödsfall?

Ett gemensamt lån fortsätter vara gemensamt även efter en separation. Det innebär att om huvudlåntagaren slutar betala av lånet vänder sig banken till medlåntagaren. Det går inte att dra sig ur eller lämna ifrån sig ansvaret för ett gemensamt lån utan att banken går med på det. Därför är det alltid bäst att komma överens om innan vad som ska hända med gemensamma lån vid en separation, till exempel med ett samboavtal.

- Om det gemensamma lånet är ett bolån för en gemensam bostad och en av personerna vill bo kvar så måste den personen lösa ut den andra personen och ta över bolånet själv. Då gör banken en ny kreditprövning på den personen som vill behålla bolånet och om bedömningen är att den personens ekonomi inte kommer klara lånekostnaderna och hushållets utgifter så kan en låneansökan avslås. En lösning kan då vara att man hittar en annan medlåntagare, säger Emma Schröder.

Om ena partern avlider redovisas den personens del av lånet som en skuld i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet kan dessa betala av skulden. Finns det inte det blir det den kvarvarande låntagaren som får ta över hela lånet ensam. Då gör banken en ny kreditprövning på den kvarvarande parten, precis som vid en separation. Bedömer banken att den kvarvarande parterns ekonomi inte klarar av lånet ensam kan man välja att antingen hitta en ny medlåntagare eller låta lånet fortsätta vara gemensamt, då kan dock inte dödsboet avslutas.

- Om man har en livförsäkring med låneskydd tillsammans med sin medlåntagare kan denna täcka en del av lånekostnaderna vid ett dödsfall eller ge möjlighet att lösa in en del av eller hela lånet, säger Emma Schröder.

Vad är skillnaden på medlåntagare och borgensman?

Skillnaden på en medlåntagare och en borgensman är att borgensmannen endast får ansvar för att betala när låntagaren inte kan betala tillbaka lånet själv. En medlåntagare tar ett gemensamt lån på samma villkor som huvudlåntagaren och har samma skyldigheter och ansvar som huvudlåntagaren.

Anna Ahlbom, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Hur mycket kan ni låna?

Räkna ut hur mycket du och din medlåntagare kan låna för att köpa bostad i vår bolånekalkylator.

Kenth Andersson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Bolån

Vi hjälper dig finansiera ditt boende. Ansök om ett kostnadsfritt lånelöfte och få svar på 10 minuter.

Caroline Zeedigh, kundtjänst på Sparbanken Tanum

Bli kund

Vill du bli kund i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer Caroline upp dig.