Historiskt sett har banken alltid lagt kraft på att utbilda våra yngsta medborgare. Det har anordnats spardagar, studiebesök och föreläsningar. Tidningen Lyckoslanten har varit, och är fortfarande, ett populärt inslag bland ”våra” skolungdomar. Våren 2017 bestämde vi oss för att det var dags för en nysatsning. Vi läste läroplaner. Vi pratade med lärare, rektorer och elever. Ur alla samtal kom ett färdigt material som vi har levererat i skolorna i flera år. År 2021 uppdaterade vi vårt engagemang genom ett nytt sponsringsamarbete tillsammans med Ung Företagsamhet Fyrbodal.

Detta gör vi:

  • I tredje klass lär sig eleverna att tänka entreprenöriellt. Ja, du läste rätt! I denna ålder ser få barn några hinder och vad passar då bättre än att tänka kreativt och gränslöst? Bankens representant lånar klassrummet och ”leker” entreprenör med tredjeklassarna. Vårt egenproducerade spel ”Miniprenören” är här för att stanna.
  • I årskurs 6 får eleverna i praktiska övningar tillsammans med representanter från banken och Ung Företagsamhet lära sig vad en entreprenör är och lära känna "sin egna" entreprenör genom att hitta behov och skapa egna idéer i Ung Företagsamhets koncept "Se möjligheterna".
  • Niondeklassarna får årligen en genomgång som ska förbereda dem för vuxenlivet. I samarbete med Ung Företagsamhet pratar vi om hushållsekonomi, hur man gör och håller en budget och hur husållsekonomin i sin tur hänger ihop med samhällsekonomin. Detta i samband med att eleverna får fundera över framtiden, karriärvägar och sina egna förmågor tillsammans med en representant från banken och Ung Företagsamhet.

Har du frågor om vår satsning på barn och ungdomar? Kontakta Malcolm Sjölund på .