Vad innebär låneskydd?

Låneskydd är en försäkring du i vissa fall kan teckna i samband med att du tar ett lån. Den skyddar dig om du skulle bli arbetslös eller sjuk och inte kan betala av eller amortera på ditt lån. Då täcker försäkringen hela eller delar av lånekostnaden tills du har möjlighet att betala igen. Om du exempelvis tar ett bolån tillsammans med din partner kan du även teckna ett låneskydd som täcker kostnader för lånet om den ena partnern går bort. Du kan teckna låneskydd för både privatlån och bolån. På Sparbanken Tanum erbjuder vi inte en specifik försäkring som heter låneskydd utan vi kollar på hur ditt totala personförsäkringsskydd ser ut när du tar ett lån hos oss och kompletterar det eventuellt om vi ser att det finns en försäkring du behöver, till exempel en livförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring.

-       Att ha möjlighet att bo kvar i sin bostad eller att inte hamna i ekonomiska problem om något oförutsett skulle hända kan vara värt den där extra kostnaden i månaden som ett låneskydd eller en extra försäkring kan ge, säger Emma Schröder, privatrådgivare på Sparbanken Tanum.

Är det nödvändigt med en extra personförsäkring eller ett låneskydd?

Hur mycket du bör försäkra dig när du tar ett lån beror helt på hur din livssituation samt ekonomiska situation ser ut. En högt belånad barnfamilj ser kanske ett värde i att vara ordentligt försäkrade för att inte hamna i ekonomiska problem och till exempel kunna bo kvar i sin bostad om något oförutsett händer. Ett yngre par utan barn är kanske mer anpassningsbara om något oförutsett händer och kan ändra sin levnadsstandard. Vad du har för övriga försäkringar spelar också roll. Har du till exempel en sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring som kan täcka dina lånekostnader om du blir sjuk eller arbetslös är det kanske onödigt att teckna ett låneskydd också. Har du däremot endast en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring kan det vara bra att skaffa en extra personförsäkring eller ett låneskydd.

-       Det är väldigt individuellt, allt handlar om hur trygg man vill känna sig. Man bör sätta sig ner och fundera över hur man skulle klara av en eventuell sjukskrivning, en partners bortgång eller en uppsägning ekonomiskt och ta ett beslut därefter. Bolla även frågan med din rådgivare på banken som kan ge dig råd om hur du ska göra, säger Emma Schröder.

Olika krav och villkor

Du kan anpassa försäkringsskyddet eller låneskyddet efter din egen individuella situation. Vissa väljer att endast ha ett skydd som försäkrar lånet vid medlåntagarens bortgång medan vissa vill att skyddet även ska försäkra inkomstbortfall, som vid sjukskrivning eller arbetslöshet. Det innehåller även olika krav och villkor för att du ska få lov att teckna det. Du måste till exempel vara fullt frisk och ha en fast tillsvidareanställning. Låneskydd och personförsäkringar har en karenstid på runt 150-180 dagar innan försäkringen kan användas. Det är för att undvika att bedragare tecknar försäkringen när de vet att de varslas om uppsägning eller vet om att de blivit sjuka för att få ut pengar. Försäkringarna gäller alltså inte om du skulle bli sjuk eller arbetslös under karenstiden. Det gäller vanligtvis fram tills du är 65 år eller tills du betalat av lånet.

Hur tecknar jag låneskydd eller försäkringar och vad kostar det?

Det tecknar du tillsammans med banken i samband med att du tar ett lån. Du kan även välja att lägga till eller ta bort försäkringar efteråt. Tar du ett låneskydd kostar det oftast en viss procent av lånets månadskostnad och bakas in i amorteringen. Tar du ett lån hos oss på Sparbanken Tanum kollar vi över ditt försäkringsskydd i samband med att du tar ett lån och tecknar de försäkringar du behöver. Det kan vara olika från bank till bank så ta kontakt med din rådgivare för att få veta vad som gäller för dig.