Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Belåningsgrad BRF

Havet med hustak i förgrunden.

Det är mycket att tänka på när man köper en bostadsrätt. En av sakerna att ha koll på är bostadsrättsföreningens ekonomi och årsredovisning. Där ingår bl.a. föreningens belåningsgrad. Här förklarar vi vad en hög respektive låg belåningsgrad innebär, hur du räknar ut den och annat som kan vara bra att tänka på inför ett bostadsrättsköp.

Därför behöver du bry dig om bostadsrättsföreningens ekonomi och belåningsgrad

När du köper en bostadsrätt köper du inte bara en lägenhet utan du köper även in dig i en fastighet och i en förening. Ifall föreningens ekonomi inte sköts korrekt blir din egen privatekonomi direkt påverkad. Ett exempel är om föreningen är högt belånad och räntorna höjs, då kommer din månadsavgift höjas vilket direkt påverkar din privatekonomi.

Är en hög belåningsgrad dåligt i så fall? Inte i alla fall. Vid nyproduktioner där bostadsrättsföreningen är nystartad är det helt naturligt att belåningsgraden är högre innan föreningen hunnit amortera av. Det är inte alltid bra med en för låg belåningsgrad heller, det kan betyda att föreningen inte har investerat i fastighetens underhållsarbete. Se till att hitta rimliga förklaringar till varför föreningens belåningsgrad och månadsavgift är som de är utifrån den information du hittar i årsredovisningen.

Hur räknar man ut bostadsrättsföreningens belåningsgrad?

För att få fram bostadsrättsföreningens belåningsgrad delar du föreningens skulder med det sammanlagda antalet kvadratmeter som föreningen äger. Det kallas också för lån per kvadratmeter. Är belåningen 5000 kr per kvadratmeter eller mindre är det bra, då är belåningsgraden låg. Är den bort mot 10 000 kr per kvadratmeter är den hög. Är den däremot uppåt 15 000 kr per kvadratmeter kan det finnas anledning att känna sig orolig, om inte föreningen är nybildad.

Så tolkar du bostadsrättsföreningens årsredovisning

Alla bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att lämna in en årsredovisning som ska innehålla delarna förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Det här är vad de olika delarna i årsredovisningen innehåller:

  • Förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen hittar du all allmän information om föreningen och fastigheten. Den innehåller också viktig information om det gångna räkenskapsåret samt en underhållsplan.
  • Resultaträkning. Här ser du om föreningen gått med vinst eller förlust under räkenskapsåret och vilka intäkter samt kostnader föreningen haft.
  • Balansräkning. I balansräkningen hittar du föreningens tillgångar och skulder samt hur stort det egna kapitalet är.
  • Noter. Här finns ytterligare information och förklaringar till vad som finns ”bakom siffrorna” i resultat- och balansräkningen.

Genom att gå igenom föreningens årsredovisning och kanske till och med jämföra den med föregående år och med andra bostadsrättsföreningars årsredovisningar kan du få en god uppfattning om hur föreningens ekonomi ser ut innan du ger dig in i en affär. Något som kan vara direkt avgörande för din privatekonomi i framtiden.

Emil Berndtsson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Checklista för bostadsrättsköp

Läs vår checklista så får du full koll på allt du ska tänka på innan ditt bostadsrättsköp.

Kenth Andersson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Bolån

Vi hjälper dig finansiera ditt boende. Ansök om ett kostnadsfritt lånelöfte och få svar på 10 minuter.

Caroline Zeedigh, kundtjänst på Sparbanken Tanum

Bli kund

Vill du bli kund i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer Caroline upp dig.