Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Would you like to have this information in english? Go to Become a customer without a Swedish personal identification number.

Så blir du kund i Sparbanken Tanum om du saknar svenskt personnummer

Om du saknar svenskt personnummer och vill bli kund i Sparbanken Tanum behöver du kunna identifiera dig och förklara varför du behöver ett bankkonto. Nedan följer en checklista över den information banken behöver från dig för att bli kund i Sparbanken Tanum. När du skickat in handlingarna och vi har granskat dem så allt stämmer ringer vi upp dig för att boka ett möte.

 • Skriv ut och fyll i dessa fem dokument:

 • Skriv ut och skicka med dessa intyg:

  - Vidimerad passkopia

  - Skattedeklaration

  - Bankintyg från hemlandets bank

  - Arbetsgivarintyg samt lönespecifikation för de senaste 3 månaderna eller Skolintyg (om du är studerande)

  Vid lån ska du även skicka med följande intyg:

  - Civilståndsintyg (inte mer än en månad gammalt)

  - Registeruppdrag

  - Köpebrev/köpekontrakt

  - Fastighetsbeteckning

 • Skicka handlingarna hit:

  Sparbanken Tanum

  Att: CAT

  Box 3

  457 21 Tanumshede

Vad händer sedan?

När du skickat in handlingarna till oss kommer vi att läsa igenom dem och granska så att allt stämmer. Om det saknas uppgifter i din ansökan eller om något behöver kompletteras är det viktigt att dina kontakt- och adressuppgifter finns med i materialet du skickar in, så att vi kan få tag på dig. När vi har bearbetat dina handlingar kommer vi att ringa dig för att boka ett möte. Vid mötet är det viktigt att du har med dig ditt pass eller ditt nationella ID-kort i original.

Därför ställer vi frågor

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får vi som bank inte öppna konton eller genomföra banktransaktioner om vi inte vet varför kunden behöver ett bankkonto och hur det kommer användas. Det är därför viktigt att du kan identifiera dig med ett giltligt utländskt pass och svara på varför du behöver öppna ett bankkonto.