År 1879 hade idén fått fäste även i Tanums kommun och en ny sparbank bildades; Tanums Sparbank. Bankens startkapital finansierades av dåtidens ”hundskattemedel”. Några år tidigare hade nämligen Sveriges riksdag beslutat om att kommunerna skulle beskatta hundägare med minst 5 riksdaler per jycke och år (i Tanum sattes avgiften till 3 riksdaler per jycke och år). Detta för att få bukt med det växande problemet i samhället med lösspringande hundar som på många håll var en riktig plåga, inte minst för fårägare. Pengarna från hundskatten togs inte in i kommunens budget utan kunde användas fritt för diverse ändamål. Förutom att öppna en sparbank gjordes det även satsningar på utbildning och bibliotek.

Så var Tanums Sparbank bildad. Under bankens första tid höll man till på Tanumshedes Gästgifveri med krögaren som kassör, ett gästrum på krogen som kontor, en stabil kista som kassavalv och med hundskattemedel som den ekonomiska ryggraden. Senare flyttade banken till tingshuset och fick ett riktigt kassavalv. Sedan dess har mycket hänt både på banken och i samhället.

Under nästa sekel började många av de 500 sparbanker som bildats i Sverige att fusionera med varandra. De flesta var väldigt små och för att bli starkare slog man helt enkelt ihop sig med en annan bank. Det hände även i Tanum. År 1974 fusionerade Tanums Sparbank med Bullarens Sparbank och år 1984 anslöt sig även Kville Sparbank. I fortsättningen drevs banken under det gemensamma namnet Sparbanken Tanum.

Ungefär ett decennium senare var det dags för nästa förändring. År 1998 tog Sparbanken Tanum över Föreningsbankskontoren i Tanumshede, Fjällbacka, Hamburgsund och Kville. 

Idag är Sparbanken Tanum en av de knappt 60 st fristående sparbankerna i Sverige. De enda bankerna i Sverige som fortfarande lever efter den ursprungliga sparbanksidén. Att drivas utan vinstintresse och ge tillbaka till det lokala samhället. En idé som är lika aktuell idag som i början av 1800-talet.