Sparbanken Tanums verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar; framåt, enkel och engagerad. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån bankens etiska normer och förhållningssätt. 

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Sparbanken Tanum interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Sparbanken Tanum uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Läs mer om kundklagomål under "Om du inte är nöjd" i menyn.

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsmyndigheten.