Hoppa till textinnehållet

Klagomål

Sparbanken Tanum tar kundklagomål på allvar och strävar efter att alltid bemöta kunden i linje med bankens vision, mission och grundvärderingar. Vi använder vår klagomålsprocess som en viktig kanal för att lyssna på och bättre förstå behoven hos våra kunder. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår kundservice och förhinda att problem upprepas.
 

Vem kontaktar du?
 

1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till din kontaktperson, ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel.


2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du ska då skriva ett brev till klagomålsansvarig på Sparbanken Tanum.


3. Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Sparbanken Tanums beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


4. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

 

Kontaktvägar

Sparbanken Tanum 

Klagomålsansvarig

Box 3

457 21  Tanumshede

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand. 

Allmänna Reklamationsnämnden 

Box 174

101 23  STOCKHOLM

08-508 860 00

www.arn.se


Opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare            

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 

Box 24215

104 51  STOCKHOLM

0200-22 58 00

www.bankforsakring.konsumenternas.se


Lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet