Köpa bil på företag: Fördelar och valmöjligheter att överväga

Att köpa bil på företaget kan innebära många fördelar. Du slipper göra ett privat utlägg och företaget står för de kostnader som bilen medför. Däremot får du inte köra bilen privat hur mycket som helst utan att bli förmånsbeskattad. Det finns olika valmöjligheter när du ska köpa företagsbil, till exempel om du ska välja tjänstebil eller förmånsbil och om du ska köpa eller leasa. Vilket alternativ du ska välja beror helt på vilket behov du har och vad du har utrymme för rent ekonomiskt i ditt företag.

-        Ifall du inte kör mycket i tjänsten och inte riktigt har det ekonomiska utrymmet för en företagsbil i ditt företag så kan det faktiskt vara mer fördelaktigt att köpa eller leasa en bil privat än i företaget. Kör du din privata bil i tjänsten får du milersättning från ditt företag. Kolla över ditt behov av en bil i företaget och hur mycket du kör för att se vilket alternativ som passar dig bäst, säger Magnus Jonasson, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

Förmånsbil eller tjänstebil: Vad är skillnaden och vilken passar bäst?

En tjänstebil ägs av och används i företaget. Företaget står för alla kostnader och får göra avdrag för att minska skatterna. Du får endast använda tjänstebilen i privat bruk vid 10 tillfällen om året, vilket kan vara svårt att hålla reda på. Av den anledningen är det ett krav på att den som använder en tjänstebil ska föra körjournal.

En förmånsbil kan du däremot använda obegränsat både privat och i företaget. Företaget äger eller leasar bilen och du blir förmånstagare. Det innebär att du blir förmånsbeskattad för bilen och därför får betala mer i skatt. Använder du bilen i tjänsten och betalar drivmedlet själv får du en mindre milersättning från företaget.

Båda bilarna ägs av företaget och den viktigaste skillnaden på de båda biltyperna är hur mycket du får använda bilen privat och vem som blir skattepliktig för bilen.

-        En förmånsbil kan också kallas för ”personalbil” om du som privatperson står för bilens kostnader och gör avdrag för dem på lönen, säger Magnus Jonasson.

Moms vid köp av företagsbil

Oavsett om du köper en tjänstebil eller en förmånsbil så får du sätta upp kostnaden på företaget vilket innebär att den redovisas i företagets resultat och balansräkning. Utgifter kopplade till en företagsbil är ofta momsbelagda. Ibland kan du göra avdrag för dem och ibland inte. Du får göra avdrag för hela momsen på alla utgifter som rör underhåll av bilen, till exempel reparationer, tvätt och parkering. Vid själva köpet av bilen får du däremot inte göra något avdrag då momsen ingår i bilens anskaffningsvärde. Om du leasar en företagsbil får du dock göra avdrag för halva momsen.

-        Ifall du kör mycket i tjänsten kan en företagsbil innebära en kostnadsbesparing eftersom du får göra avdrag för de flesta utgifter som rör bilen, säger Magnus Jonasson.