Vad är momsavdrag?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som läggs till på varor och tjänster. Som privatperson märker du inte av momsen då den är inbakad i priset. Om du däremot driver ett företag och säljer varor eller tjänster med moms, behöver du lägga till moms på priset du begär och betala in detta till Skatteverket. Eftersom du betalar moms på de varor och tjänster du säljer får du även dra av den moms du betalar på de varor och tjänster du köper in till företaget. Detta kallas momsavdrag. För att kunna göra momsavdrag behöver ditt företag vara momsregistrerat på Skatteverket och sälja varor och tjänster med moms.

- Du får endast göra avdrag på den momsen du betalar in. Det betyder att momsfria verksamheter så som sjukvård eller tandvård inte får göra avdrag för sina inköp, säger Annelie Hedemyr, kundstöd företag på Sparbanken Tanum.

Så fungerar momsavdrag

Momsen du betalar till Skatteverket för de varor och tjänster du säljer kallas för utgående moms. Den moms du betalar på varor och tjänster du köper in till företaget och sedan får göra avdrag för, kallas för ingående moms. Skillnaden mellan den utgående och den ingående momsen är det du ska redovisa till Skatteverket. Om momsavdraget är högre än den moms du har fått in, kan du få moms tillbaka som en skattereduktion.

Exempel:

Om du har betalat 1 000 kronor i moms på inköp under en period och samtidigt har fått in 800 kronor i moms från dina försäljningar, kan du göra ett momsavdrag på 200 kronor. Detta kan antingen minska din moms att betala eller öka din moms att få tillbaka.

Så redovisar du moms

Du redovisar moms till Skatteverket i din momsdeklaration. Du lämnar in momsdeklarationen antingen varje månad, kvartal eller år, beroende på ditt företags omsättning. Har du en omsättning på max 1 miljon räcker det att du redovisar momsen en gång per år. Har du en omsättning på minst 1 miljon och max 40 miljoner kronor ska du redovisa momsen varje kvartal. Har du en omsättning på minst 40 miljoner ska du redovisa momsen varje månad.

- Det är viktigt att ha ordning på dina kvitton och fakturor för att kunna redovisa rätt, säger Annelie Hedemyr.

Vilka inköp kan jag göra momsavdrag för?

Du får göra momsavdrag för alla inköp du gör som ska användas i företaget, till exempel kontorsmaterial, maskiner eller firmabilar. Det finns dock vissa undantag där momsen inte är avdragsgill, till exempel vid vissa personalförmåner och vissa representativa utgifter. Du får inte heller göra momsavdrag för inköp av varor och tjänster som ska användas privat.

Momssatser

För att få göra avdrag behöver momsen stå redovisad på kvittot eller fakturan på det du köper. Det finns tre olika momssatser. 25 % är den vanligaste som gäller för de flesta varor och tjänster. Det finns dock vissa varor och tjänster som har reducerad moms:

  • 12 % gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök och hotell.
  • 6 % gäller för till exempel buss-, tåg-, och flygresor samt böcker och tidningar.

- Det är bra att ha koll på både din utgående och ingående moms genom att spara alla kvitton och fakturor. Momsavdrag kan nämligen vara en viktig möjlighet för dig som företagare att hålla nere kostnaderna och optimera din ekonomi på. Ta hjälp av din revisor eller redovisningskonsult för att få det helt rätt, säger Annelie Hedemyr.