Skip to content

Elbil på jobbet? För- och nackdelar!

Företagen väljer i allt större utsträckning elektrifierade bilar vilket går hand i hand med utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar. Och samtidigt som hållbarhetsfrågan har fått större inverkan än någonsin i de val vi gör, kommer fler och fler nya modeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt laddinfrastrukturen och formerna för att lagra el, vilket gör att valet av elbil bara blir bättre och bättre. Elbilen är definitivt här för att stanna, men innan du bestämmer dig gäller det att ha koll på för-och nackdelarna.

För- och nackdelarna med elbil

+ för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga, körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller andra farliga utsläpp, exempelvis kolmonoxid eller kväveoxider.
 • El som drivmedel är relativt billigt men beror på aktuellt elpris och var man laddar bilen.
 • Det kostar ofta mindre att äga en elbil. Skatter och förmånsvärde är lägre, drivmedlet är billigare och behovet av service mindre. Om förmånsvärdet (skatteverket.se)
 • Inköpspriserna har sjunkit. Det kommer fler och fler bilmodeller med mindre batterier och färre elmotorer. Det betyder lägre priser.
 • Du kan få ekonomiskt stöd för att installera laddstolpar. 

- för elbil

 • Räckvidden är begränsad till mellan 20 och 60 mil per laddning. Laddningen kan ta tid. Ska du köra längre sträckor måste du planera stoppen. Det finns bra kartfunktioner och appar till din hjälp.
 • Den angivna räckvidden stämmer inte alltid med verkligheten. Temperatur och körstil spelar stor roll.
 • Det finns relativt få elbilar med dragkrok. Tunga batterier drar ner den godkända lastvikten.
 • Andelen transportbilar som drivs med el är fortfarande liten. Räckvidden och den begränsade lastvikten är ett hinder.
 • Antalet publika laddare ökar, men det är fortfarande svårt att få tillgång till laddning i bostadsrättsföreningar och hyreshus.

Skattekonsekvenser av att ladda hemma och på jobbet

Om arbetsgivaren står för elen för privata resor ska det beskattas som en drivmedelsförmån. Det gäller oavsett om du kör en förmånsbil eller en egen privat bil. Du kan räkna med samma genomsnittliga pris per kilowattimme som du skulle betalat om du laddat bilen hemma. Förmånen ska beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2.

Om du använder din förmånsbil för tjänsteresor och laddar elbilen hemma, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning på 9,50 kronor per mil.

Skattefri bilersättning 2022

 • Egen bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil: 9,50 kr/mil för bensin, el eller etanol. 6,50 kr/mil för diesel.
 • För en laddhybridbil, som kan drivas med både el och diesel, gäller 9,50 kr/mil.

Skatteverket informerar om