Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är annuitetslån?

När man tar ett lån tar man antingen ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering. I den här artikeln förklarar vi vad skillnaden är och hur ett annuitetslån fungerar.

Ett annuitetslån innebär att du betalar av lånet med en fast summa, en annuitet, vid varje betalningstillfälle. I summan du betalar ingår både amorteringen och räntan. Fördelen med ett annuitetslån är att du alltid vet hur mycket du kommer betala på ditt lån varje månad och det blir enklare att planera ekonomin. Nackdelen är att med en fast summa varje månad kan det bli att du amorterar mindre om räntekostnaden går upp, det kan därför ta längre tid att betala av ett annuitetslån än ett lån med rak amortering. Ett vanligt annuitetslån är studielånet.

Vad är skillnaden på annuitetslån och rak amortering?

Till skillnad från ett annuitetslån innebär ett lån med rak amortering att du amorterar en fast summa vid varje betalningstillfälle och att räntekostnaden läggs på. Fördelen med det är att du amorterar av ditt lån i jämn takt och på så sätt snabbare kan betala av ditt lån. Nackdelen är att summan du betalar vid varje betalningstillfälle kan vara olika från gång till gång eftersom räntan kan ändra sig och det kan bli svårare att planera ekonomin. Med ett lån med rak amortering kommer du i de allra flesta fall betala mindre i total räntekostnad eftersom du amorterar av lånet snabbare än med ett annuitetslån.

Rak amortering används vid de flesta banklån, så som bolån och privatlån, medan annuitetslån mest används vid vissa specifika privatlån, som exempelvis CSN-lån.

Vad händer med annuitetslånet om räntan ändras?

Om räntan skulle höjas under tiden du betalar av ditt annuitetslån kan man hantera detta på två sätt, antingen genom bibehållen eller ändrad annuitet. Bibehållen eller falsk annuitet som det också kallas innebär att du behåller den summa som du kommit överens om med banken eller långivaren att du ska betala vid varje betalningstillfälle. Detta innebär i sin tur att du inte kommer kunna betala av lånet innan löptiden går ut. Vid ändrad eller äkta annuitet som det också kallas ändrar banken den summa du betalar vid varje betalningstillfälle så att du kommer kunna betala av lånet innan löptiden går ut. 

Hur beräknas ett annuitetslån?

Med ett annuitetslån betalar man mer ränta och mindre amortering i början av löptiden och vid varje betalningstillfälle ökar man amorteringen och minskar räntan. När man räknar ut hur återbetalningsplanen ska se ut för ett annuitetslån räknar man på en fast ränta. Skulle räntan ändras under löptidens gång så ändrar man antingen annuiteten eller löptiden.

Ett exempel på hur det kan se ut:

  • Belopp: 100 000 kr
  • Återbetalningstid: 5 år, månadsbetalning (60 månader)
  • Ränta: 5 %

 Månad  Skuld   Amortering   Ränta   Annuitetsbelopp 
 1  100 000 kr   1470 kr  417 kr  1887 kr
 2  98 530 kr  1477 kr  411 kr  1887 kr
 12  83 484 kr  1539 kr  348 kr   1887 kr
 24  64 583 kr   1618 kr  269 kr   1887 kr

Kan man lösa ett annuitetslån snabbare?

Ja, enligt lag har du alltid rätt att lösa eller betala av ett lån tidigare än när din löptid var tänkt att gå ut. Tänk dock på att banken eller långivaren kan begära ut ränteskillnadsersättning om lånet är bundet. Ränteskillnadsersättning är en avgift som är tänkt att täcka bankens eller långivarens intäkter under bindningstiden. På studielån kan du alltid göra en extra inbetalning till CSN eller välja att betala hela lånet på en gång utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Malcolm Sjölund

Så maxar du ekonomin som student

Att vara student är inget man blir fet på, men livet kan vara härligt ändå! Läs Malcolms ekonomitips som gör studentåren bättre.

Olle Kristoffersson, privatrådgivare på Sparbanken Tanum

Privatlån

Ska du renovera, köpa en ny soffa eller köpa en bil av grannen? Du kan låna pengsr till det du behöver.

Caroline Zeedigh, kundtjänst på Sparbanken Tanum

Bli kund

Vill du bli kund i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer Caroline upp dig.