Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor i Sparbanken Tanum

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till två år.
Minsta sparbelopp är 25 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person.
Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Pris

Aktuell ränta

1,90 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag 
Minsta insättning

0 kr

Tanumskonto

Pris

Ränta på belopp under 50 000 kr: 1,85 %

Ränta på belopp mellan 50 000 och 250 000 kr: 2,15 %

Ränta på belopp över 250 000 kr: 2,80 %

Fria uttag. 

Privatkonto

Pris

Aktuell ränta

Belopp upp till 15 000 kr - 0,10 % och belopp över 15 000 kr – 0,10%

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 1,30 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,05 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3 % på Skogskonto.

Mer om räntor