År 1879 hade idén fått fäste även i Tanums kommun och en ny sparbank bildades; Tanums Sparbank. Bankens startkapital finansierades av dåtidens ”hundskattemedel”. Några år tidigare hade nämligen Sveriges riksdag beslutat om att kommunerna skulle beskatta hundägare med minst 5 riksdaler per jycke och år (i Tanum sattes avgiften till 3 riksdaler per jycke och år). Detta för att få bukt med det växande problemet i samhället med lösspringande hundar som på många håll var en riktig plåga, inte minst för fårägare. Pengarna från hundskatten togs inte in i kommunens budget utan kunde användas fritt för diverse ändamål. Förutom att öppna en sparbank gjordes det även satsningar på utbildning och bibliotek.

Så var Tanums Sparbank bildad. Under bankens första tid höll man till på Gästis med krögaren som kassör, ett gästrum på krogen som kontor, en stabil kista som kassavalv och med hundskattemedel som den ekonomiska ryggraden. Senare flyttade banken till tingshuset och fick ett riktigt kassavalv. Sedan dess har mycket hänt både på banken och i samhället.

Under nästa sekel började många av de 500 sparbanker som skapats i Sverige att fusionera med andra sparbanker. De flesta var väldigt små och för att bli starkare slog man helt enkelt ihop sig med en annan bank. Det hände även i Tanum. År 1974 fusionerade Tanums Sparbank med Bullarens Sparbank och år 1984 anslöt sig även Kville Sparbank till fusionen. I fortsättningen drevs banken under det gemensamma namnet Sparbanken Tanum.

Ungefär ett decennium senare var det dags för nästa fusion. År 1998 tog Sparbanken Tanum över Föreningsbankskontoren i Tanumshede och Kville. Året innan hade bankaktiebolaget Föreningssparbanken bildats, det som idag är Swedbank. Det var en union mellan Föreningsbanken och 11 st sparbanker. Sparbanken Tanum gick aldrig med i Föreningssparbanken utan fortsatte vara en fristående sparbank. Banken fick dock erbjudandet om att ta över Föreningsbankskontoren som fanns i Tanumshede och Kville, vilket man gjorde, men man fortsatte vara Sparbanken Tanum.

Idag är Sparbanken Tanum en av de runt 50 st fristående sparbankerna i Sverige. De enda bankerna i Sverige som fortfarande lever efter sparbanksidén. Att drivas utan vinstintresse och ge tillbaka till det lokala samhället. Till skillnad från andra banker som ägs av aktieägare är sparbank en egen organisationsform som regleras från Sparbankslagen. Den ställer krav på oss att vi alltid ska arbeta och leva efter sparbanksidén. En idé som är lika aktuell idag som i början av 1800-talet.