Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

Kapitaltäckning och Riskhantering

Informationen om sparbankens kapitaltäckning och Riskhantering nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Kapitaltäckning och Riskhantering 

 

Likviditetsrisker

Här finns mer att läsa om bankens likviditetsreserv och våra finansieringskällor.

Likviditetsrisker

Ersättningspolicy

Läs mer om bankens ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

 

Ersättningssystem

Läs mer om offentliggörande av ersättningssystem.

Offentliggörande av ersättningssystem

 

Nödlidande lån

I enlighet med EBA/GL/2018/10 offentliggör Sparbanken Tanum, org.nr 555900-2695, information om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd.

Nödlidande lån