Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning är en finansiell tjänst som låter företag få tillgång till kapital genom att belåna sina utestående fakturor. Istället för att vänta på att kunder ska betala sina fakturor, kan företag genom fakturabelåning få en stor del av beloppet nästan omgående. Detta förbättrar likviditeten och ger företaget mer arbetskapital för att hantera löpande utgifter eller investera i tillväxt.

Hur fungerar fakturabelåning?

Processen för fakturabelåning är enkel och ser ungefär ut såhär:

  1. Företaget utfärdar en faktura: När ditt företag har sålt en vara eller tjänst skapas en faktura.
  2. Fakturan säljs till en långivare: Företaget överlämnar eller pantsätter fakturan till en långivare, som i detta fall kan vara en bank eller en finansieringsinstitution.
  3. Företaget får en förskottsbetalning: Långivaren betalar ut en stor del av fakturabeloppet, ofta mellan 70-80%, till företagets konto.
  4. Kunden betalar fakturan: Slutbetalningen från kunden går direkt till långivaren.
  5. Avräkning: När hela fakturabeloppet är betalat av kunden, får företaget resterande del av beloppet minus avgifter och räntor från långivaren.

Skillnader mellan fakturabelåning, fakturaköp och checkkredit

Fakturabelåning bör inte förväxlas med fakturaköp eller en vanlig checkkredit, även om alla tre är finansiella verktyg som hjälper företag med likviditet och finansiering. Här är skillnaderna:

Fakturaköp: Liksom fakturabelåning innebär fakturaköp att ett företag säljer sina fakturor till en tredje part. Skillnaden är att vid fakturaköp tar långivaren (eller fakturaköparen) över hela kreditrisken. Företaget får betalt direkt och slipper hantera indrivning av skulden.

Checkkredit: En checkkredit är en kreditgräns som företag kan utnyttja vid behov. Det är mer likt ett traditionellt banklån där företaget får tillgång till en förutbestämd kreditgräns som de kan använda för att täcka kortfristiga finansieringsbehov.

Fördelar med fakturabelåning

  • Omedelbar tillgång till kapital: Det primära fördelarna med fakturabelåning är snabbheten och flexibiliteten. Företag kan snabbt omvandla fakturor till kontanter, vilket hjälper till att upprätthålla ett stabilt kassaflöde.
  • Ingen säkerhet krävs: Till skillnad från traditionella lån kräver inte fakturabelåning att företaget ställer någon säkerhet. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för små till medelstora företag som kanske inte har tillgång till andra tillgångar.
  • Möjlighet till tillväxt: Med tillgång till kapital kan företag ta på sig större projekt eller beställningar som annars inte hade varit möjliga. Detta kan leda till snabbare tillväxt och ökad konkurrenskraft på marknaden.

"Fakturabelåning är en utmärkt lösning för företag som upplever tillväxt och behöver finansiera sina verksamheter utan att ta på sig ytterligare skuldsättning. Det ger företagen möjlighet att förbättra sin likviditet och minska riskerna som kommer med långa betalningsvillkor från kunder", säger Annelie Hedemyr, Kundstöd Företag på Sparbanken Tanum.

Annelie Hedemyr, kundstöd företag på Sparbanken Tanum
Annelie Hedemyr, kundstöd företag på Sparbanken Tanum
Tre kollegor står och diskuterar över några papper som en av dem håller upp

Fakturabelåning - belåna fakturor

Vi erbjuder fakturabelåning till våra företagskunder. Läs mer om hur det fungerar och vad det innebär.

Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum

Kassaflödesanalys

Som företagare är det viktigt att ha koll på företagets ekonomi och likviditet. För att få den kollen är det viktigt att genomföra en kassaflödesanalys

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.