Hoppa till textinnehållet

Ett sätt att öka likviditeten är att belåna era fakturor, det vill säga en typ av factoring. Med fakturabelåning frigör ni snabbt kapital i er löpande verksamhet. Det kan vara bra att kombinera en mindre kontokredit med fakturabelåning för att hantera det aktuella likviditetsbehovet - speciellt för snabbväxande rörelsebolag.

Vem passar fakturabelåning för?

Fakturabelåning kan passa er om ni:

 • har stora kundfordringar och skulder som måste betalas innan era betalningar kommit in. Det kan till exempel röra sig om lönebetalningar, leverantörsskulder eller skatter
 • har likviditetsbehov
 • expanderar
 • har ont om tid för administration av fakturor och reskontra
 • omsätter mer än 3 Mkr och har fler än 300 fakturor per år.

Fakturabelåning (factoring) - steg för steg

 1. Er vara eller tjänst levereras

  På fakturan till din kund anger du Sparbanken Tanum som betalningsmottagare.

 2. Skicka underlaget

  Du skickar fakturaunderlaget till oss.

 3. 70 % av fakturans belopp utbetalas

  Vanligtvis utbetalas 70 % av fakturans belopp direkt till dig.

 4. Betalning av fakturan

  Din kund betalar fakturan.

 5. Återstående 30 % utbetalas

  Vi betalar ut resterande 30 % av fakturans belopp till dig.

 6. Ingen administration - allt är klart

  Påminnelser och kravhantering hanteras av oss.

Andra alternativ till extra rörelsekapital