Vad innebär begreppet kassaflöde och varför är det viktigt?

Kassaflöde är den ström av pengar som kommer in och ut från ett företag under en given tidsperiod. Ett företag kan ha både ett positivt kassaflöde, att mer pengar går in än vad som går ut, eller ett negativt kassaflöde, att mer pengar går ut än vad som kommer in. Ett positivt kassaflöde kan leda till investeringar och tillväxt medan ett negativt kassaflöde kan leda till ekonomiska svårigheter. Att ha koll på sitt kassaflöde är viktigt därför att det ger en konkret bild av hur pengarna rör sig i företaget och en indikation om hur företagets ekonomiska hälsa ser ut. Det kan också användas som ett jämförelsetal och ställas i relation till tidigare perioder i företagets historia eller jämföras med andra företag inom samma bransch för att nå värdefulla insikter.

Komponenterna i kassaflöde: Operativa, investerings- och finansieringskassaflöden

Kassaflöde brukar delas upp i tre huvudkategorier. Operativa kassaflöden, investeringskassaflöden och finansieringskassaflöden.

 • Operativa kassaflöden
  Det operativa kassaflödet är de pengar som går in och ut från den centrala delen av verksamheten, oftast försäljningen av företagets vara eller tjänst.
 • Investeringskassaflöden
  Investeringskassaflöden är de pengar som används för investering eller köp av tillgångar.
 • Finansieringskassaflöden
  Finansieringskassaflöden är de pengar som kommer in och ut via olika finansieringsaktiviteter så som lån eller aktieutdelningar.
 • Fritt kassaflöde
  Fritt kassaflöde är summan eller resultatet av alla kassaflöden och visar bolagets verkliga vinst.

Exempel på kassaflöde

Om ett företag säljer produkter för 100 000 kr på en månad så är det operativa kassaflödet +100 000 kr. Om samma företag investerar 50 000 kr i ny utrustning skulle investeringskassaflödet vara –50 000 kr. Om företaget betalar av ett lån på 30 000 kr så skulle finansieringskassaflödet vara -30 000 kr. Det fria kassaflödet är då +20 000 kr.