Ungefär 25% av de lantbruksfastigheter som byter ägare säljs på öppna marknaden. Resten sker på andra sätt, genom generationsskiften eller inom den nära kretsen. Så i relation till det totala antalet lantbruksfastigheter är det endast en liten del som är öppen för försäljning till allmänheten. Samtidigt ökar efterfrågan på de lantbruksfastigheter som finns allt mer. Jennie Bråthén, fastighetsmäklare på Ludvig&co i Västra Götaland förklarar varför fler väljer ett liv på landet.

”Vissa vill bruka marken själv, andra är mer ute efter själva boendet och att äga mark. Självförsörjning är mycket på tapeten just nu och många vill se sina barn växa upp på landet, det är argument som ofta används”, berättar hon.

Att köpa lantbruksfastighet fungerar inte på samma sätt som när du köper en villa eller bostadsrätt. Bland annat så blir alla som köper en gård med mark eller skog – som i Sverige går under taxeringskod 120 – automatiskt egna företagare och ska deklarera som sådana, även om man inte har några inkomster från gården och nolldeklarerar. Det gör också att många av de vanliga privatutgifterna, som el eller en investering i solceller, kan dras av på gården, som man sen schablonbeskattas för.

När du köper en lantbruksfastighet är även kravet på den egna insatsen högre än vid köp av vanliga villor och bostadsrätter, 25% till skillnad från 15%, något som många inte tänker på när de kollar på gård.

”Prata med banken först, så du vet vad du har att röra dig med. När jag har visning av gårdar är det många som blir förvånade när jag berättar att det är 25% i kontantinsats som gäller istället för 15%. Det gör att många kollar på fastigheter de egentligen inte har råd med. Så prata alltid med banken först om du vill köpa en lantbruksfastighet”, säger Jennie.

Du ansöker inte heller om ett vanligt bolånelöfte vid köp av lantbruksfastighet utan banken gör en bedömning vid varje enskild lantbruksaffär då det är många faktorer som spelar in, som värdet och kvalitén på marken eller skogen. Avverkningsbar skog är till exempel inte en bra säkerhet för banken eftersom den inom en 10-årsperiod ska tas ner. Är ni ett par som köper gården tillsammans finns det även en del juridiska aspekter att ta hänsyn till.

”Jag försöker alltid ta reda på hur mycket spekulanterna vet innan jag förmedlar en gårdsfastighet. Är det till exempel ett ungt par som kollar på en gård så tar jag reda på om de är gifta eller inte. Vad innebär det att äga något stort ihop eller att ha ett företag ihop om man inte är gift när det kommer till det juridiska? Då brukar jag tipsa om att ta hjälp av en jurist”, säger Jennie.

Det är mycket att tänka på men det finns också många bollplank att ta hjälp av. Hör av dig till Jennie eller någon annan mäklare och till oss på banken redan när du börjar kolla på gårdsfastighet så kommer din lantbruksaffär gå som smort. Vi kan hjälpa till med allt från lantbrukslån till juridiska tjänster och rådgivning vid köp av lantbruksfastighet.

Hör av dig till oss.