Hoppa till textinnehållet

Tips inför deklarationen för dig som företagare

Dags för deklaration? Här får du som företagare tips och råd hur du ska gå tillväga. Lycka till!

När ska jag deklarera?
Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 3 maj 2021. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Förseningsavgiften för enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor. 

Mildare bedömning i coronatider
Med anledning av corona har Skatteverket meddelat att de är medvetna om att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid. Om du saknar några enstaka uppgifter kan du lämna in deklarationen ändå, och komplettera den så fort du kan. Om du blir försenad behöver du inte lämna någon upplysning om varför du deklarerar sent, men lämna deklarationen så fort det är möjligt, uppmanar man från Skatteverkets sida.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer de som beläggs med en avgift få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.
 

Enskild näringsidkare? E-deklarera.
Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 3 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du måste sedan logga in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänna din deklaration.

Värnskatten slopas
Från och med beskattningsåret 2020 försvinner värnskatten. Det betyder att statlig inkomstskatt utgår först på inkomstskatter som överstiger 509 300 kronor, efter grundavdraget. Den statliga skatten uppgår till 20 procent.

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.
Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.
Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ligger bolagets värdepapper i en depå måste företaget ha en LEI-kod - Legal Entity Identifier. Bolag som endast har fonder eller kapitalförsäkring behöver inte ha en LEI-kod.

Läs mer om LEI-kod

Gör avdrag för pensionssparande.
Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till individuell pensionsförsäkring och individuellt pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (473 000 kr år 2020).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag
Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter i årets deklaration genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder. Tänk dock på att periodiserings- och expansionsfonder ska återföras till beskattning i framtiden.

Regelverk periodiseringsfond

Regelverk expansionsfond


Koll på avdragen?

Här presenteras ett urval av avdrag. För komplett avdragslista se på skatteverket.se

Avdrag för motion och friskvård?
Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

Avdrag för kontor i bostaden
Hyr du ut en del av villan eller bostadsrätten till företaget? Då ska du ta upp intäkten som en kapitalinkomst. Tänk också på att:

 • Företaget måste ha ett behov av lokalen. Du får inte ha flera lokaler samtidigt.
 • Ersättningen får inte vara högre än marknadshyran.
 • Det ska finnas ett avtal om upplåtelsen.

Inga avdrag för representation
Från och med beskattningsåret 2017 kan du inte göra avdrag för representation. Följande schablonbelopp gäller istället:

 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor per person. Momsavdraget för mat och dryck kan som mest bli 36 kronor.

Schablonavdrag för egenavgifter inkomståret 2020
Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter med:

 • Född 1937 eller tidigare: 0 procent 
 • Född 1938–1954: 10 procent
 • Född 1955 eller senare: 10 procent på överskott upp till 111 111 kr och 25 procent på överskott som överstiger 111 111 kr
 • Född 1955 eller senare om du under hela år 2020 fått hel ålderspension: 10 procent
 • Född 1955 eller senare om du under hela eller delar av år 2020 fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning: 10 procent
 • 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet

Läs mer på skatteverket.se om de särskilda reglerna för 2020 med anledning av coronapandemin: skatteverket.se

I år tittar Skatteverket särkskilt på

 • hyresinkomster från uthyrning av privatbostäder
 • e-handel
 • de nya rut-tjänsterna
 • avdraget för installation av grön teknik

Läs mer på skatteverket.se

Viktiga datum för dig med enskild firma

 • 15 april Senaste dagen när deklarationen kommer med posten.
 • 15 mars Skatteverkets e-tjänst för deklaration öppnar.
 • 2 maj Sista dagen att lämna in deklarationen. 
 • 31 maj Sista dagen att lämna in deklarationen om du beviljats kortare anstånd.
 • 15 juni Sista dagen att lämna in deklarationen om du har byråanstånd.

Viktiga datum för dig som driver aktie-, handels- eller kommanditbolag

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

 

Bokslutsdag: Maj–Juni 2021

 • På papper: 15 dec 2021
 •  Elektroniskt: 17 jan 2022

Bokslutsdag: Juli–aug 2021

 • På papper: 1 mars 2022
 • Elektroniskt: 1 april 2022

Bokslutsdag: Sept–dec 2021

 • På papper: 1 juli 2022
 • Elektroniskt: 1 aug 2022

Bokslutsdag: Jan–April 2022

 • På papper: 1 nov 2022
 •  Elektroniskt: 1 dec 2022