Att låna pengar till ett företagsköp

Precis lika viktigt som det är att vara ordentligt påläst innan man köper ett företag, lika viktigt är det att vara det innan du går till banken för att ansöka om ett företagslån. Vid en ansökan om företagslån kollar banken på din affärsplan, din och eventuellt andra ägares erfarenhet, utbildning, referenser och privatekonomi samt om det finns en revisor eller annan ekonomihjälp i företaget. Ju mer förberedd och påläst du är på alla delar, ju enklare blir det för banken att bedöma risken på din ansökan.

- Köper du ett redan existerande företag behöver du även visa upp företagets balansräkning, bokslut och deklaration, säger Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

För att få ta ett företagslån behöver du även i de flesta fall lämna någon typ av säkerhet för lånet. Säkerheten kan till exempel vara en inteckning i en fast egendom eller att någon går i borgen för lånet.

Vad kostar ett företagslån?

Förutom att du måste lägga en egen insats när du tar ett företagslån behöver du också betala ränta under löptiden. Räntan för ett företagslån är individuell. Saker som påverkar vilken ränta du får är risken i företaget, marknadsräntan och vilken säkerhet som ställts. Det är därför det är så viktigt att man är transparent och detaljerad i sin kommunikation med banken. Ett företagslån är pengar som ska betalas tillbaka och tillsammans med banken kommer man fram till en amorteringsplan. Amorteringstiden är aldrig längre än 5 år.

- När vi beviljar företagslån är det viktigt att vi har förtroende för företaget och ägarna så att vi kan vara säkra på att de kommer betala tillbaka lånet, säger Mårten Oxenholt.

Andra finansieringslösningar vid företagsköp

Det finns andra sätt att finansiera ett företagsköp. Bidrag, stipendier och tävlingar är tre exempel på sätt man kan finansiera sitt företagsköp. Beroende på vilken bransch man verkar i så finns det flera bidrag och stipendier man kan söka eller tävlingar att ställa upp i som kan finansiera företagsköpet. Offentliga aktörer som Verksamt och Arbetsförmedlingen har även bidrag för nystartade företag. Prova att googla din bransch och bidrag, tävling eller stipendium.

En annan lösning är att man tar in en extern investerare. Det kan ske antingen i form av en riskkapitalist som bidrar med pengar i utbyte mot aktier, andelar eller andra fördelar i företaget i hopp om avkastning i framtiden. Eller så sker det i form av en så kallad affärsängel som investerar i företag där de även kan bidra med värdefull erfarenhet eller kunskap.

Något som blivit mer populärt de senaste åren är crowdfunding. Det bygger, till skillnad från externa investerare, på att ett större antal personer bidrar med en mindre summa pengar vardera. På svenska kallas det för gräsrotsfinansiering och kan vara ett bra sätt att också testa sin affärsidé på publiken.

- Den ena finansieringslösningen behöver inte heller utesluta den andra. Ibland kan till exempel ett bidrag eller en extern investerare tillsammans med ett företagslån vara ett bra sätt att finansiera ett företagsköp på om man inte har tillräckligt med eget kapital att lägga in i företagsköpet, säger Mårten Oxenholt.

Fördelar med ett företagslån

Det finns flera fördelar med att ta ett företagslån när du ska köpa ett företag. Du blir till exempel inte lika beroende av andra aktörer och du minskar risken att hamna i ekonomiska problem när du inte använder ditt eget eller investerares kapital fullt ut. Ett företagslån ger dig också möjlighet att växa och utveckla dina affärer så att du kan köpa företag du kanske inte hade haft råd med i ditt egna kapital.