Till stora delar har scenariot med en konjunktur som mattas av något bekräftats under de senaste månaderna. Det som förstärkts är frånvaron av inflationstryck vilket tvingat såväl Riksbanken, ECB och Federal Reserve att hålla en mjukare linje gällande penningpolitiska åtstramningar.

– Den främsta anledningen till att aktiemarknaderna gått så starkt är Federal Reserves ändrade tonläge under slutet på förra året, något som nu följts av liknande agerande från de europeiska centralbankerna. Detta ger stöd till aktiemarknaden när vi blickar framåt, men vi ser ingen anledning att rusa in i aktiemarknaden i det här läget. Dels med tanke på den starka utvecklingen men även de svaga börserna vi sett historiskt under somrarna, säger Mattias Isakson, Aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Centralbankernas agerande får påverkan även gällande synen på ränteutvecklingen framöver då marknadens tidigare förväntningar om stigande räntor till viss del kommit på skam.

– Sannolikheten för stigande räntor har minskat vilket får oss att minska vikten för räntor något. Istället lyfter vi fram företagskrediter med bra kreditbetyg, eftersom de gynnas av konjunkturen liksom av den väntat låga räntan. Men med det sagt är det en relativt sparsmakad avkastning att vänta sig i den lågräntemiljö som råder, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt flyttas USA upp till övervikt från tidigare neutral och för svensk del behålls övervikten som finansieras med en undervikt i Europa likt tidigare medan Japan sänks till undervikt från tidigare neutral. Portföljvikten i Tillväxtmarknader neutraliseras från tidigare övervikt. Gällande tillgångsallokering sänks räntor till en undervikt till förmån för en övervikt i företagskrediter.

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi maj 2019 (rapporten i pdf)
Swedbanks Investeringsstrategi – Balanserar om innehaven inför sommaren (länk till Aktiellt)
Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)