Politisk oro ger global avmattning

De senaste årens politiska turbulens i flera länder börjar ta ut sin rätt på världsekonomin och visar sig nu i form av dämpad tillväxt. Ökad protektionism tynger global handel samtidigt som fortsatt stökiga Brexitförhandlingar dämpar utvecklingen i Europa. Centralbankerna kommer att gå försiktigt fram och på så vis motverka de negativa effekterna av den rådande politiska osäkerheten.

- Vi ser ett paradigmskifte i makten över världsekonomin med en allt större del av den globala ekonomin i länder med svaga politiska rättigheter. Riskerna i prognosen är tydligt på nedsidan. I detta läge är det extra viktigt att Sverige är väl förberett om konjunkturen viker snabbare än väntat, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Svensk ekonomi tappar tempo – finanspolitiken behöver stötta

I Sverige tappar ekonomin tempo, men arbetsmarknaden hålls uppe väl och finanspolitiken blir milt expansiv. Regeringens och mittenpartiernas sakpolitiska överenskommelse i januari, tillsammans med den redan beslutade M-KD-budgeten, innebär bland annat skattelättnader för hushållen och mer resurser till det offentliga. Sammantaget bedömer vi att finanspolitiken lyfter BNP med 0,3-0,5 procent ackumulerat under 2019 och 2020. Trots stimulanserna väntas fortsatta överskott i de offentliga finanserna och en minskande statsskuld.

- Vi bedömer att den nytillträda regeringen bör använda finanspolitiken mer för att stötta ekonomin. Det finns dessutom gott om utrymme till att stimulera ytterligare om ekonomin bromsar in snabbare än väntat, säger prognoschef Andreas Wallström.

Trots inbromsningen i svensk ekonomi fortsätter Riksbanken med räntehöjningar. Vi bedömer att Riksbanken höjer räntan i september 2019 och ytterligare två gånger under 2020.

- Inflationen väntas ligga nära målet under hela prognosperioden. Riksbanken vill dessutom komma upp till noll i styrränta, säger prognoschef Andreas Wallström.

Bostadspriserna väntas utvecklas stabilt framöver, även om antalet bostäder som är till salu är fortsatt högt vilket kan pressa priserna något i närtid. Efterfrågan hålls dock uppe av låga räntor och av hushållens goda finansiella ställning. Ett lägre bostadsbyggande bedöms också ge stöd till priserna på sikt. Prognosen utgår ifrån att hushållen inte belastas med ytterligare kreditrestriktioner eller med minskade ränteavdrag under 2019 och 2020.

Mer information

Läs rapporten, se filmen och läs mer om Swedbank Economic Outlook:

Swedbank Economic Outlook januari 2019

Se Anna Breman och Andreas Wallström kommentera Swedbank Economic Outlook

swedbank.se/seo