Sverige behöver en reformagenda, så att en ny generation företag kan växa, utvecklas – och bidra till fler jobb och ökad välfärd.

Läs hela Företagsrapporten 2017 och med om företagande på sidan Företagande.