Marknaden har reagerat med lugn. Vi bedömer att marknadsreaktionerna förblir små och att effekter på svensk ekonomi blir ytterst begränsade. På sikt kommer dock en större diskussion om finanspolitiken och ökade resurser för polis, militär och säkerhet.

Läs hela analysen och mer om månadens affärsöversikt:

Geopolitik allt mer i fokus – sårbarhet och motståndskraft