Mer än nio av tio sparar. Men sju procent har inget sparande alls. Ungefär lika många uppger att de inte klarar en oförutsedd utgift på 1 000 kronor och en av sex (16 procent) klarar inte en oförutsedd utgift på mer än 5 000 kronor.

– Det är positivt att så många sparar. För de med en lägre inkomst är det så klart svårare att få pengar över att spara. Men tänk på att även ett litet belopp varje månad kan spela stor roll den dagen något oförutsett händer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Små marginaler ger en sårbar ekonomi

Yngre och de med lägre lön har mindre marginaler och en mer sårbar privatekonomi. Av de med en månadslön på upp till 24 000 kronor uppger tre av tio att de inte klarar en oförutsedd utgift över 5 000 kronor. 13 procent av de som tjänar upp till 24 000 kronor per månad klarar inte en utgift över 1 000 kronor.

– Om man inte klarar en plötslig utgift på 1 000 kronor så har man en mycket sårbar privatekonomi. Det innebär att man faktiskt inte har råd att gå till tandläkaren om man skulle behöva, forsätter Arturo Arques.

Tips

Så här kan du göra för att komma igång med ett buffertsparande:

  • Försök att spara ett belopp varje månad, med en sparbuffert på två månadslöner efter skatt är du inte så sårbar om något oförutsett händer.
  • Det är bättre att spara lite än ingenting alls, en liten sparbuffert ger mer trygghet än ingen alls.
  • Prioritera först att spara ihop till en buffert på två månadslöner efter skatt, ordna sedan med ett långsiktigt sparande och sedan övrigt sparande.
  • Ett regelbundet sparande varje månad är att föredra. Sätt gärna en automatisk överföring från ditt lönekonto så att det dras ett belopp varje månad.
  • Se över ditt sparande regelbundet. Bra tillfällen kan vara när man deklarerar eller om man byter jobb eller får en löneökning.

Mer information

Pressmeddelande: En av sex klarar inte oförutsedd utgift på 5 000 kronor (samlingssida swedbank.se/privatekonomi)

* Undersökningen genomfördes under september 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen.