Kurssättningen steg för steg:

  • Priserna på värdepappren som fonderna investerar i hämtas från externa leverantörer.
  • Prisuppgifterna kontrolleras och fondkurserna beräknas.
    Priset per fondandel godkänns, det vill säga fondens handelskurs, eller NAV-kurs, är satt.
  • Under kvällen skickas kurserna till Swedbanks fondlista och internetbank.

Kurssättningen Selection, Fokus och Microcap 

Kurssättningen i fonderna som går under namnet Selection går till på samma sätt som i övriga fonder, men med en förskjutning på ett dygn. Detta beror på att de investerar i fonder från andra förvaltare, vars fondkurser levereras till Swedbanks fondbolag med en dags fördröjning. Sedan finns det två fonder som endast handlas kvartaslvis, Fokus och Microcap. 

Försenade kurser

Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Det kan bero på flera olika saker:

  • Om prisleverantörerna är sena måste en manuell priskontroll göras vilket tar längre tid.
  • Vi har inte fått alla bekräftelser från motparter som vi gjort affärer med.
  • Det har skett många Corporate Actions* en dag som måste bokas.
  • Tekniska problem.