Sänka eller höja räntor för att stimulera eller dämpa ekonomin. Eller införa arbetsmarknadsåtgärder för att påverka. Vi benar ut skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik och vem som ansvarar för vad.