Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Varför företagsförsäkring?

Som företagare är det många saker att hålla reda på, och en av de viktigaste är att skydda ditt företag mot oväntade händelser. En företagsförsäkring är en grundläggande del av detta skydd och något som alla företagare bör överväga, oavsett storlek och företagsform. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en företagsförsäkring är, vad en företagsförsäkring innehåller och varför det är viktigt att ha en sådan.

Vad är en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är en typ av försäkring som skyddar ditt företag mot olika risker och skador som kan uppstå i verksamheten. Den är utformad för att täcka ett brett spektrum av risker, från skador på egendom till ansvarsskyldighet vid rättstvister. Genom att ha en företagsförsäkring kan du minska de ekonomiska konsekvenserna av oväntade händelser och känna dig tryggare i din dagliga verksamhet.

Vad innehåller en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring kan anpassas efter ditt företags specifika behov och kan innehålla flera olika delar. Här är några av de vanligaste komponenterna i en företagsförsäkring:

  • Egendomsförsäkring: Täcker skador på företagets fysiska tillgångar, såsom byggnader, maskiner och inventarier. Om en brand, stöld eller annan skada inträffar kan egendomsförsäkringen ersätta kostnaderna för reparation eller återanskaffning.
  • Ansvarsförsäkring: Skyddar ditt företag mot krav på skadestånd från tredje part. Om någon skadas eller deras egendom skadas på grund av ditt företags verksamhet, kan ansvarsförsäkringen täcka rättskostnader och skadestånd.
  • Avbrottsförsäkring: Ger ersättning för inkomstbortfall och fasta kostnader om ditt företag tvingas stänga tillfälligt på grund av en försäkringsbar skada. Detta kan vara avgörande för att hålla företaget flytande under en kris.
  • Rättsskyddsförsäkring: Täcker kostnader för juridisk hjälp vid tvister som rör företaget. Detta kan inkludera advokatkostnader, rättegångskostnader och andra juridiska avgifter.
  • Transportförsäkring: Skyddar ditt företags varor och produkter under transport. Om varor skadas eller förloras under transport kan transportförsäkringen ersätta dessa förluster.

Varför borde man ha en företagsförsäkring?

Att ha en företagsförsäkring är avgörande för att skydda ditt företags framtid. Här är några skäl till varför en företagsförsäkring är viktig:

  • Skydd mot ekonomiska förluster: En av de främsta anledningarna till att ha en företagsförsäkring är att skydda företaget mot stora ekonomiska förluster. Utan en försäkring kan en enda olycka eller stämning sätta företagets överlevnad på spel.
  • Förbättrad trovärdighet: Att ha en företagsförsäkring kan förbättra företagets trovärdighet hos kunder och affärspartners. Det visar att ditt företag är seriöst och ansvarstagande och att man har tänkt på säkerheten.
  • Lagkrav: I vissa branscher och länder är det lagstadgat att ha vissa typer av försäkringar. Genom att ha en företagsförsäkring säkerställer du att företaget följer alla lagkrav och undviker potentiella böter och påföljder.
  • Trygghet och sinnesro: En företagsförsäkring ger dig sinnesro genom att du vet att verksamheten är skyddad mot oväntade händelser. Detta gör det lättare att fokusera på att driva och utveckla företaget.

Helene Eriksson, erfaren försäkringsrådgivare på Sparbanken Tanum, säger: "Många företagare inser inte vikten av att ha en företagsförsäkring förrän det är för sent. Det är alltid bättre att vara förberedd och ha ett bra skydd på plats från början."

Sammanfattningsvis är en företagsförsäkring en viktig investering för alla företagare, oavsett storlek och företagsform. Genom att skydda ditt företag mot oväntade händelser kan du säkerställa att verksamheten kan fortsätta att växa och utvecklas utan onödiga avbrott och ekonomiska bakslag. Så när du frågar dig själv "varför företagsförsäkring?", tänk på det omfattande skydd det ger och den trygghet det kan erbjuda både dig och dina kunder.

Helene Eriksson, fösäkringsrådgivare på Sparbanken Tanum
Helene Eriksson, försäkringsrådgivare på Sparbanken Tanum
Helene Eriksson, försäkringsrådgivare på Sparbanken Tanum

Försäkringsguide för företagare

Ett trygghetspaket på plats kan vara avgörande om det oförutsedda skulle inträffa. Här får du tips om vad du kan behöva.

Man standing at a company talking in his mobile

Försäkra ditt företag

Vi har tagit fram en småföretagsförsäkring som kan anpassas efter just din bransch och verksamhet. Du får snabb hjälp när det behövs.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.