Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Vad är aktieägaravtal?

Aktieägaravtal är en central del av ett företags ledning och strategiska planering och är ett viktigt avtal att ha på plats i företag som har fler än en ägare. I denna artikel kommer vi guida dig genom vad ett aktieägaravtal är och varför det är så viktigt för företagets stabilitet och framgång.

Aktieägaravtal är ett juridiskt dokument som reglerar förhållandet mellan företagets aktieägare. Det sätter upp ramar för hur beslut ska fattas, hur vinst ska fördelas och hur olika situationer, som t.ex. en aktieägares död eller försäljning av aktier, ska hanteras.

Varför ska du upprätta ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är som en "företagsförsäkring". Det ger struktur och tydlighet, minimerar konflikter och hjälper till att undvika juridiska problem i framtiden. Fredrik Söderving, auktoriserad revisor på 4R Ekonomi AB understryker dess vikt:
- Ett aktieägaravtal är en förutsättning för en smidig verksamhet. Det är bättre att reglera saker i förväg än att lösa konflikter i efterhand, säger han.

Skillnaden mellan aktieägaravtal och bolagsordning

En viktig poäng att förstå är skillnaden mellan ett aktieägaravtal och bolagsordning. Bolagsordningen är det formella och offentliga dokumentet som anger företagets grundläggande regler och som ska skickas in till Bolagsverket. Aktieägaravtalet å andra sidan är ett internt avtal mellan ägarna och kan anpassas mer flexibelt.

Vad bör ett aktieägaravtal innehålla?

Nyckelementen i ett aktieägaravtal är beslutsfattande, vinstfördelning, aktiernas värdering och exit-strategier. Hur viktiga beslut ska fattas, hur vinsten ska fördelas mellan aktieägarna, hur värdet på aktierna bestäms vid försäljning eller köp och vad som händer om en ägare vill sälja sina aktier eller går bort är exempel på frågor som behandlas i aktieägaravtalet.

-        Ett välutformat aktieägaravtal är nyckeln till framgångsrik företagsstyrning och kan vara skillnaden mellan framgång och konflikt, säger Fredrik Söderving.

Skyddsklausuler för framtida scenarion

Det är vanligt att ett aktieägaravtal innehåller klausuler. Ett välgjort aktieägaravtal strukturerar inte bara det nuvarande förhållandet mellan aktieägarna, utan tar också hänsyn till olika scenarier och händelser som kan uppstå i framtiden. Här är några viktiga klausuler som kan förstärka ett aktieägaravtal och skydda företagets intressen:

 1. Förköpsklausul:
  Syfte:
  Reglerar villkoren för att köpa en aktieägares aktier om de vill sälja.
  Fördel: Ger existerande ägare möjlighet att förvärva aktierna innan de erbjuds externt.
 2. Tag Along-klausul:
  Syfte:
  Skyddar minoritetsägare genom att ge dem rätten att sälja sina aktier när majoritetsägare gör det.
  Fördel: Ger minoritetsägare möjlighet att dra nytta av en försäljning om majoritetsägare går vidare.
 3. Drag Along-klausul:
  Syfte:
  Ger majoritetsägare rätten att tvinga minoritetsägare att sälja sina aktier vid en extern försäljning.
  Fördel: Förenklar en säljprocess och gör det mer attraktivt för potentiella köpare.
 4. Dödsfallsklausul:
  Syfte:
  Reglerar vad som händer om en ägare avlider.
  Fördel: Säkerställer en smidig övergång av ägande och undviker komplikationer.
 5. Icke-konkurrensklausul:
  Syfte:
  Förhindrar aktieägare från att starta konkurrerande verksamhet efter att de har sålt sina aktier.
  Fördel: Skyddar företagets intressen och värde.
 6. Likvidationsklausul:
  Syfte:
  Fastställer hur tillgångar och skulder fördelas om företaget avvecklas.
  Fördel: Ger en tydlig process om företaget når slutet av sin livscykel.
 7. Rösträttsklausul:
  Syfte:
  Anger reglerna för utövande av rösträtt, särskilt vid kontroversiella beslut.
  Fördel: Förhindrar blockeringar och främjar smidiga beslutsprocesser.
 8. Anställningsklausul:
  Syfte:
  Reglerar om och hur ägare kan anställas eller avskedas från operativa befattningar.
  Fördel: Klarlägger arbetsroller och ansvar.

Varje företag är unikt, och det är viktigt att anpassa innehåll och klausuler efter specifika behov och förhållanden. För att skräddarsy ett aktieägaravtal för ditt företag är det bästa att konsultera en professionell rådgivare.

Varför inte använda en gratis mall?

Att använda en gratis mall kan vara lockande, men Fredrik Söderving varnar för riskerna:

- Företag är unika, och ett standarddokument passar sällan alla behov. Det är värt att investera i ett skräddarsytt aktieägaravtal för att skydda företagets intressen, säger han.

Fredrik Söderving, auktoriserad revisor på 4R Ekonomi AB
Fredrik Söderving, auktoriserad revisor på 4R Ekonomi AB
Magnus Jonasson, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum

Vad är aktiebolagslagen?

Vår företagsrådgivare Magnus Jonasson går igenom de viktigaste aspekterna av Aktiebolagslagen.

Båtar vid bryggor i Edsvik

Juridiska tjänster för företag

Ta hjälp av vår juridiska samarbetspartner Lexly. Som kund i Sparbanken Tanum får du 20% rabatt på alla avtal.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.