1. Se till att få in pengarna snabbt

  • Fakturera direkt. Skicka fakturan så fort du har avslutat ett jobb eller skickat en vara. Kanske är det läge att fundera över att delfakturera eller argumentera för ett förskott? 
  • Se över dina betalningsvillkor. En bra tumregel kan vara tio dagars betalning på utfört arbete, framförallt mot konsumenter. Kom ihåg att informera dina kunder om betalningsvillkoren i förväg.
  • Ta betalt med kort eller swish direkt. Du kanske inte måste ta omvägen via en faktura. 

2. Gör prognoser

I internetbanken finns ett verktyg som gör det jobbet enkelt. Företagskollen, som det heter, hämtar data från ditt företagskonto och skapar prognoser för hur pengarna går ut och in. Vad finns på kontot nu? Hur mycket kommer att gå ut de närmaste månaderna? Räcker pengarna till löner och skatt? Prognoserna presenteras i enkla och tydliga grafer.

Mer om Företagskollen

3. Planera dina inköp och investeringar väl

Kontrollera att överskottet på kontot räcker både till de löpande utgifter du har framöver och till det du vill köpa, innan du slår till.

4. Jobba med rätt saker

Se till att du, så långt det är möjligt, ägnar din arbetsdag åt det du kan ta betalt för. Ha som mål att fakturera åtta timmar per dag, sedan kan du ägna tid åt att räkna på nya jobb och leta kunder.

5. Var sparsam med egna uttag

Som företagare kan man i vissa fall belasta företaget med kostnader som till en del är av privat karaktär. Problemet med dem är bland annat att de belastar företagets likviditet och resultat, utan att bidra till verksamheten.