Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Vad är valutasäkring?

Valutasäkring är ett sätt för företag att skydda sig mot valutarisker som kan uppstå när värdet på pengar förändras i olika länder. Om ett företag gör affärer över landgränser eller investerar i andra länder är detta särskilt viktigt. Valutasäkring gör det möjligt för ett företag att bestämma att en transaktion som ska ske i framtiden kommer ske med en fast kurs, vilket hjälper till att undvika oväntade förluster om pengarnas värde plötsligt förändras.

Varför och när ska man valutasäkra?

"Att skydda företagets pengar och inkomster från stora förändringar i pengars värde är viktigt, särskilt när pengarnas värde ändras mycket," säger Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum. För företag som betalar eller får betalt i utländsk valuta kan valutasäkring vara avgörande för att inte förlora pengar. Det är oftast bäst att använda valutasäkring när det är mycket osäkerhet på marknaden eller när det handlar om stora summor pengar.

Olika sätt att valutasäkra

Det finns flera olika alternativ för företag att skydda sig mot valutaändringar:

  • Valutatermin: Ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd av en valuta till ett bestämt pris vid en framtida tidpunkt.
  • Valutaswap: En överenskommelse att byta en summa pengar i en valuta mot en annan och sedan byta tillbaka dem vid ett senare tillfälle.
  • Valutaoption: Ger företaget möjlighet (men inte krav) att köpa eller sälja valuta till ett förutbestämt pris innan ett visst datum.
  • Valutaspot: Direkt köp eller försäljning av valuta till det pris som gäller just nu.

Varje metod passar olika situationer beroende på vad företaget behöver och hur marknaden ser ut.

Hur bokför man valutasäkring?

När man bokför en valutasäkring är det viktigt att notera alla transaktioner och hur de påverkar företagets ekonomi. "Det är viktigt att bokföringen visar både den initiala kostnaden för säkringen och eventuella förändringar i dess värde över tid," förklarar Mårten Oxenholt. Olika typer av säkringsinstrument måste bokföras på rätt sätt för att hålla finanserna tydliga och korrekta.

Vad kostar valutasäkring?

Kostnaden för att valutasäkra kan variera. Den beror på vilket skyddsförfarande som används, hur mycket priserna svänger och hur länge avtalet varar. Oftast är det en liten del av det totala beloppet som skyddas, men det kan hjälpa företaget att undvika stora ekonomiska problem om värdet på pengar förändras kraftigt.

Valutasäkring är en viktig del av den ekonomiska planeringen för företag som arbetar internationellt. Genom att förstå och använda olika valutasäkringsmetoder kan företag skydda sig mot risker relaterade till valutafluktuationer. Med rätt strategi och ordentlig bokföring kan företag inte bara förhindra förluster utan också planera sin ekonomi mer säkert.

Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum
Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum
Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum

Valutahandel

För många företag är valutahandel en viktig del i den finansiella strategin. I denna guide förklarar vi allt om hur valutahandel för företag fungerar.

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

Valutakonto

Gör ert företag export- och importaffärer i samma valuta? Då kan det löna sig att skaffa ett valutakonto.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.