Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Vad är ebitda?

EBITDA är ett rörelseresultatmått som används av både stora och små företag. I denna artikel hjälper vår företagsrådgivare Mårten Oxenholt oss att gå igenom vad EBITDA är, hur det används och vilka för- och nackdelar som finns med det.

EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, vilket översätts till resultat före ränta, skatter, avskrivningar och amorteringar på svenska. Det är en viktig finansiell måttstock som ger insikt i ett företags lönsamhet utan att påverkas av vissa bokföringsbeslut. EBITDA ger en klar bild av företagets kärnresultat.

-        EBITDA är ett bra verktyg för att få en klar bild av ett företags lönsamhet genom att bortse från vissa finansiella poster som räntor, skatter och avskrivningar, säger Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

Exempel på EBITDA

För att illustrera hur EBITDA fungerar, låt oss titta på ett förenklat exempel. Anta att ett företags totala intäkter är 1 miljon kronor. Om räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar summerar till 200 000 kronor, blir EBITDA 800 000 kronor (1 miljon minus 200 000).

Så beräknar du EBITDA

Beräkningen av EBITDA är relativt enkel. Du tar företagets rörelseresultat och tar bort räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar. Formeln ser ut så här:

EBITDA=RörelseresultatRäntorSkatterAvskrivningarAmorteringar.

Varför exkluderas ränteintäkter, räntekostnader, skatter och avskrivningar?

Att exkludera räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar ger en tydligare bild av ett företags kärnverksamhet. Det eliminerar variationer i skattepolitik, finansieringsstrukturer och bokföringsmetoder, vilket underlättar jämförelser över tid och med andra företag.

-        För företagsägare kan EBITDA ge en mer fokuserad vy över den operativa prestationen och lönsamheten, vilket kan vara avgörande vid beslut om investeringar eller företagsutveckling, säger Mårten Oxenholt.

Hur används EBITDA?

EBITDA används främst av investerare och analytiker för att bedöma ett företags lönsamhet och operationella effektivitet. Det används också vid företagsvärderingar och som ett verktyg för att identifiera möjliga förbättringsområden inom företagets ekonomi och verksamhet. Genom att förstå aspekterna av EBITDA kan företagare fatta informerade beslut och kommunicera mer effektivt med intressenter och investerare.

-        Att kunna beräkna och tolka EBITDA är en nyckelfaktor för företagsägare. Det ger en klarare inblick i kärnverksamhetens lönsamhet och kan hjälpa till vid strategiska beslut, säger Mårten Oxenholt.

Fördelar och nackdelar med EBITDA

EBITDA erbjuder tydliga fördelar genom att ge investerare och analytiker möjlighet att bedöma ett företags prestanda utan att påverkas av finansiella och skattemässiga faktorer. Å andra sidan kan användningen av EBITDA maskera vissa ekonomiska realiteter, vilket gör det viktigt att komplettera detta mått med andra nyckeltal.

-        Det är viktigt att förstå både fördelarna och nackdelarna med att använda EBITDA. Trots sin popularitet är det inte en universalmetod och bör användas med försiktighet och i samband med andra finansiella mått, säger Mårten Oxenholt.

Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum
Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum
Mårten Oxenholt, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum

Kassaflödesanalys - Vad är det?

Som företagare är det viktigt att ha koll på företagets ekonomi och likviditet. För att få den kollen är det viktigt att genomföra en kassaflödesanalys.

A group of people having a business meeting

Så fungerar årsredovisning

I årsredovisningen redovisas bland annat företagets kassaflöden. Läs mer om hur en årsredovisning fungerar och vilka regler ditt företag omfattas av.

Företagsavdelningen på Sparbanken Tanum

Bli företagskund

Vill du bli kund med ditt företag i Sparbanken Tanum? Fyll i vårt formulär så ringer vi upp dig.