När det börjar bli dags för att sälja sin gård är det många tankar och framförallt känslor som kan dyka upp hos den som ska låta sin gård gå vidare i någon annans ägo. Det är ofta ett helt livsverk som ska säljas och man vill känna sig bekväm med att den som köper gården förvaltar det man byggt upp, oavsett om övertaget sker inom familjen eller på öppna marknaden. Ett första steg att ta är att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig att värdera fastigheten och uppdatera din skogsbruksplan.

”Oavsett om man ska sälja på öppna marknaden, inom familjen eller till en bekant så är det bra om man gör en opartisk värdebedömning av fastigheten. Främst för att banken ska ha ett underlag till den som ska låna pengar till övertaget av gården”, säger Jennie Bråthén som dagligen jobbar med att värdera lantbruksfastigheter och hjälpa gårdsägare vidare i processen att sälja sin gård.

”För att göra en ordentlig värdering behöver man utgå från en skogsbruksplan. Så har man inte en uppdaterad skogsbruksplan är det bra att skaffa det. Det är bra att ha oavsett vilket håll det barkar hän. Dels för övertagaren och dels för värderingen”, fortsätter Jennie.

Många låter skogsbruksplanen bli en hyllvärmare och tänker inte på den förrän det är dags för värdering eller försäljning. Men att hålla sin skogsbruksplan ständigt uppdaterad kan faktiskt vara ett hjälpmedel i arbetet med lantbruket och skogen. Idag finns också flera digitala alternativ så du kan ha med dig planen i mobilen varje gång du är ute på din mark eller i din skog.

”För att hålla uppe värdet på marken så ska den användas. Åkermark ska brukas, betesmark ska det betas på och skog ska skötas enligt skogsbruksplanen”, säger Jennie.

Ett andra steg är att rensa och städa upp gården så den ser snygg och välskött ut inför visningar. Vid försäljning av vanliga villor och bostadsrätter är det många som renoverar innan försäljning för att maximera värdet. Det är något som Jennie inte rekommenderar vid försäljning av gårdsfastigheter. Då är det istället viktigare att städa, röja upp och färdigställa sådant som är påbörjat, både i huset, i ladugårdar och marken runt omkring byggnaderna. Det ger ett mycket bättre intryck till en eventuell spekulant.

”Jag upplever verkligen att gammalt och nött inte är ett problem vid försäljning av gårdar så länge fastigheten är välskött och städad. Man förväntar sig inte sprillans nytt kök eller badrum som man kanske gör vid andra typer av fastigheter. När man köper lantbruksfastighet är man mer ute efter marken. Så jag brukar säga att man ska rensa. Ordentligt” säger Jennie.

Ett tredje steg är att se till att den som i slutändan köper fastigheten kan börja använda marken med en gång. Till exempel att man inte skriver långa arrendekontrakt på jordbruksmarken precis innan eller att man inte upplåter saker som jakt- eller fiskerätt. Det är också viktigt att leta fram fysiska pantbrev om det finns sådana.

”Att sälja en gård som har gått i generationer är ingenting man bestämmer sig för en lördag. Det är en lång process och det brukar oftast bli en hel familjeangelägenhet. Priset är inte heller det viktigaste alla gånger utan att gården säljs till rätt ägare som kan förvalta deras livsverk”, avslutar Jennie.

Hör av dig till Jennie eller någon annan mäklare och till oss på banken. Vår skog- och lantbruksspecialist Sara Moberg eller någon annan av våra rådgivare hjälper gärna till att ge råd kring din försäljning.