Coronapandemin har drabbat många företagare hårt. För många innebär den nya verkligheten att hålla såväl hårt i kostnader som att ta del av de statliga företagsstöden.

För de som ändå har möjlighet till ett buffertsparande, är det ett bra skydd.

-Ett buffertsparande är som en krockkudde. Har du en buffert, minskar du sårbarheten om något oförutsett inträffar, säger Jessica Olofsson, företagsrådgivare på Sparbanken Tanum.

Tanken med ett buffertsparande är att du ska kunna få tillgång till pengarna snabbt om det oförutsedda händer, så att du enkelt kan täcka icke-planerade utgifter eller plötsliga dalar i dina intäkter.

-Hur stor buffert du behöver beror helt på hur din verksamhet ser ut. Har du till exempel ett byggbolag som omsätter tio miljoner, bör du kanske ha en buffert på mellan tre- och femhundratusen kronor. Har du en liten konsultverksamhet kan femtiotusen vara fullt tillräckligt, säger Jessica.

Spara med låg risk
Eftersom kapitalet ska vara lätt att ta ut när som helst, bör buffertsparandet ske i ett sparande med låg risk. 

-Har du pengarna på ett konto får du inte mycket i ränta. Men undvik också ett sparande med för hög risk. Du vill kunna få tillgång till ditt buffertkapital när som helst utan att riskera att sälja med förlust*, säger Jessica Olofsson.

Bäst att månadsspara 
Bygger du upp din sparbuffert genom månadsvisa insättningar minskar du risken att köpa ”vid fel tillfälle” – inköpstillfällena fördelar sig jämt över upp- och nedgångar. 

-Ett månadssparande är både enkelt och tryggt. För den som har möjlighet finns det inget att vänta på utan det är bara att sätta igång, säger Jessica.

Se över övriga trygghetslösningar

Vi på banken uppmuntrar även företagare att se över sina övriga trygghetslösningar.

- I en mer otrygg tid är det ett bra tillfälle att se över sina trygghetslösningar. Genom sparande, försäkringar, juridiska avtal och medlemskap i a-kassa kan man skapa bättre förutsättningar för att öka tryggheten. Att gå med i a-kassan är en billig försäkring och ändå är relativt få egenföretagare medlemmar, säger Jessica. 

Enskild firma eller aktiebolag?
Har du ett aktiebolag kan du spara i en kapitalförsäkring och göra månadsvisa insättningar. Pengarna kan inte tas ut första året.

Driver du enskild firma kan du endast placera företagets pengar på bankkonton.