Skip to content

Internetbank, app och BankID för företag

  • Gör företagets bankärenden när det passar dig 
  • Få mer tid för ditt företag - mindre tid till administration
  • BankID, Internetbanken, appen, Swish
Two coworkers standing at workbench looking at laptop

Anmäla konto till kontoregistret eller lösa in kontantavi

Företag som vill anmäla sitt konto till kontoregistret behöver besöka ett Swedbank- eller sparbankskontor. 
Kontantavier som är utställda av Swedbank och sparbankerna löses in på Swedbank- eller sparbankskontor.  

För att lösa in en Bankgiroavi behöver du vända dig till din bank. För att lösa in en Plusgiroavi behöver du vända dig till Nordea. 

Kolla in när Kerstin på banken visar hur man lägger till en ny användare i internetbanken för företag:

Mer information