Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Tävlande i nordiska mästerskapen i ostronöppning.

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Så ändrar du föreningens uppgifter

Bostadsrättsförening, samfällighet och ekonomisk förening:
Så ändrar du föreningens uppgifter

Ideell förening:
Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vi behöver få in ändringsblankett, protokoll och stadgar. Följ steg 1-3 för att ändra föreningens uppgifter.

För att din ändringsbegäran inte ska dra ut på tiden är det viktigt att du går igenom alla steg och kontrollerar att du skickar in allt enligt Checklistan i ändringsblanketten. Vid ofullständiga handlingar kan vi inte genomföra din ändringsbegäran.

Så ändrar du föreningens uppgifter

Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

  • Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vill er förening bli kund i banken eller är ni redan kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken? Välkomna in till oss på kontoret så hjälper vi dig.

Ny kund
Hör av dig till något av våra kontor för att boka ett möte. Vi pratar då om vad föreningen behöver förbereda och eventuellt lämna in till oss före mötet. Föreningen ska vara registrerad och ha uppdaterade uppgifter hos:
Bolagsverket
Lantmäteriet
Hitta bankkontor

Befintlig kund
Vi behöver få veta när föreningen ändrar följande:

  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter
  • Föreningens namn