• Företrädare gentemot banken
  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter

Vill er förening bli kund i banken eller är ni redan kund och har gjort förändringar i föreningen som påverkar relationen till banken? Välkomna in till oss på kontoret så hjälper vi dig.

Ny kund
Hör av dig till något av våra kontor för att boka ett möte. Vi pratar då om vad föreningen behöver förbereda och eventuellt lämna in till oss före mötet. Föreningen ska vara registrerad och ha uppdaterade uppgifter hos:
Bolagsverket
Lantmäteriet
Hitta bankkontor

Befintlig kund
Vi behöver få veta när föreningen ändrar följande:

  • Internetbanksanvändare
  • Kontaktuppgifter
  • Föreningens namn