Vi finansierar oss till viss del via våra kunder det vill säga det du sätter in hos oss, lånar vi ut lokalt. Det blir som ett lokalt finansiellt kretslopp. Vi är därför inte så beroende av finansiering från Swedbank eller någon annan större bank.

Dina insatta pengar skyddas även av staten genom insättningsgarantin.

Sparande i försäkringar och fonder, som är placerade i bolaget Swedbank Robur, är fristående från övriga Swedbank och är skyddade från Swedbanks ekonomi. Robur är ett fondbolag som liksom försäkringsbolag står under egen statlig tillsyn.

Bankens största beroende av Swedbank är användningen av IT-systemen. Vi ser inte att detta kan påverkas av de aktuella händelserna. Det som kan hända är att kostnaderna för Sparbanken kan öka, men det berör inte våra kunder direkt.

Från vår sida är vi starkt kritiska till det som framkommit och oförmågan att kommunicera det som har hänt. Swedbank är en egen juridisk person och får själva svara för sitt agerande. Detta är något som vi inte har insyn i.

Däremot är vi insatta i hur det operativa arbetet sker idag för att kunna identifiera, motverka och anmäla misstänkt penningtvätt. Sparbanken Tanum har system och ansvar för att motverka penningtvätt i verksamheten. Med beaktande av ovanstående punkter ser vi inga skäl till att Sparbankens kunder ska behöva känna oro.

Jag har själv mina besparingar i Sparbanken Tanum. Jag har fonder och försäkringar som förvaltas av Swedbank och är fullständigt trygg med det. 

Tack för att du tog dig tid att läsa & för att vi fått förtroendet att vara din bank.

//Anna-Lena Edvardsson, VD på Sparbanken Tanum